Wrocław ForUM: porozmawiają o migrantach

To ma być pierwsze forum o ukraińskich migrantach we Wrocławiu. 7 czerwca spotkają się m.in. urzędnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy, miejscy aktywiści i migranci. Efektem będzie wypracowana lista priorytetów – najważniejszych spraw i problemów, w którym trzeba pomóc migrantom.


Fundacja Ukraina

Obecnie we Wrocławiu zamieszkuje ponad 60 tysięcy Ukraińców. Jest to najbardziej liczna mniejszość narodowa, która stanowi 10 % od ilości jego mieszkańców. Właśnie tym migrantom pomaga Fundacja Ukraina, organizator forum. –  Dla nas jest to ważne spotkanie, chcemy porozmawiać o problemach i propozycjach tak, by móc zaplanować swoją pracę, aby była jak najbardziej efektywna i przydatna – mówi Ołena Brenych z Fundacji.

Uczestnicy będą rozmawiali na cztery tematy: rynek pracy, legalizacja pobytu w Polsce, integracja i bezpieczeństwo oraz pomoc. – Ostatnia część dotyczy bardziej służb mundurowych jak policja, straż graniczna czy straż miejska, bo tutaj mamy wiele pytań – dodaje Oksana Yuryk z Fundacji.

Czytaj też: Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju zaprasza obcokrajowców

Po co nam forum

ForUM ma na celu stworzenie platformy wspólnego działania na rzecz współpracy, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy środowiskami biznesowymi, imigranckimi oraz władzą. Platforma ma za zadanie polepszenie sytuacji imigrantów na rynku pracy oraz ich funkcjonowanie w środowisku lokalnym, jak również usprawnienie procesów legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

  • Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu Grzegorz Dzik,
  • Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk,
  • Dyrektor Departamentu do Spraw Społecznych Jacek Sutryk,
  • Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Justyna Matkowska.

Zaproszeni goście:

  • Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w RP Svitlana Krysa 
  • przedstawiciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Infopunkt dla Ukraińców

Od niedawna w CUKR ul. Ruskiej 46a działa infropunkt dla Ukraińców. Czynny jest od poniedziałku do piątku od 12 do 15 oraz 17 do 19. Zainteresowani mogą tu skorzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych, z pomocą prawnika przeanalizować swoją umowę o wynajem mieszkania czy o pracę (konsultacje w poniedziałki godz. 10-17 oraz środy, godz. 17-20). Raz w miesiącu organizowane są też konsultacja z urzędnikami z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące legalizacji pobytu we Wrocławiu (konsultacje we wtorki).

Zgłoś uwagę