WGF 2014: Jak budować bezpieczeństwo energetyczne

Debata specjalistów ds. energii, polityków, biznesmenów


David Ensor z „Głosu Ameryki”, który prowadził debatę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, rozpoczął spotkanie od osobistego wspomnienia. Ponad 30 lat temu, jako dziennikarz relacjonował wydarzenia w Polsce. Był także we Wrocławiu, gdzie opozycja organizowała duże uliczne protesty i strajki. – Zostałem zatrzymany przez milicję i kilka godzin spędziłem w areszcie. Wracam po wielu latach do Wrocławia i obserwuję jak wspaniale to miasto się zmieniło – wyznał Ensor.

Ensor dyskusję dotyczącą energii rozpoczął od przywołania danych statystycznych. Według nich w 2007 r. państwa UE 30 proc. gazu kupiły od Rosji, z Rosji pochodziło także 35 proc. ropy. – W niektórych krajach dostawy gazu z Rosji wynoszą 35 procent, ale są państwa, gdzie 100 procent gazu to gaz rosyjski – twierdził Ensor.

Żywiołowa dyskusja analityków zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym, polityków, przedstawicieli biznesu sektora energetycznego dotyczyła wielu aspektów. Zastanawiano się nad metodami odcięcia się od dostaw energii z Rosji, przedstawiano pomysły nowych rozwiązań technologicznych, ale także podejmowano próby oceny wpływu polityki na tworzenie nowej, wspólnej dla całej Europy strategii energetycznej. Ważną częścią dyskusji był udział Stanów Zjednoczonych i tamtejszego przemysłu w kształtowaniu podstaw bezpieczeństwa energetycznego.

Projekt WGF 2014 jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Zgłoś uwagę