Wystartował urzędowy rejestr umów

Wartość umowy, z kim została ona zawarta i co jest przedmiotem umowy – między innymi takie informacje znajdą się w Urzędowym Rejestrze Umów publikowanym przez Urząd Miejski Wrocławia.


Od 1 września na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia dostępny jest Urzędowy Rejestr Umów. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej – zobacz tutaj.

W rejestrze znajdą się umowy i aneks do umów, zawieranych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia, podlegające rejestracji w Centralnym Rejestrze Zobowiązań, z datą zawarcia od 1 września 2015 r.

W związku z uruchomieniem rejestru wprowadzono do treści zawieranych umów dodatkową klauzulę informacyjną: „Wykonawca wyraża zgodę (opcjonalnie: „Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane osobowe, tj. ...”) na umieszczenie imienia i nazwiska/nazwy, daty umowy, jej przedmiotu, numeru, daty obowiązywania oraz wartość umowy brutto w Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia”.

Kolejność w rejestrze poszczególnych umów wynika z kolejności ich wprowadzenia do zestawienia. Dane są aktualizowane na godz. 00.00 każdego dnia roboczego.

– Aby umowa została opublikowana w rejestrze musi zostać podpisana przez strony, przejść cały obieg formalno-księgowy. Wówczas dane na temat umowy pojawią się w uruchomionym zestawieniu. Może to trwać kilka dni, dlatego rejestr będzie stopniowo wypełniany informacjami dotyczącymi zawieranych umów – tłumaczy Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Urzędowy Rejestr Umów

Publikacji w rejestrze podlegają następujące informacje o zawartej umowie lub aneksie do umowy:

1) Rodzaj umowy – wskazanie, czy wartość umowy jest do 30 tys. euro, powyżej 30 tys. euro, aneks, inne;

2) Podmiot – informacja o stronie umowy; w stosunku do osób fizycznych i podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarcza należy wskazać tylko imię nazwisko (bez innych danych osobowych), ewentualnie istniejąca nazwę firmy;

3) Przedmiot umowy – informacja na temat zakresu przedmiotowego zobowiązania, (uwaga – pole zawiera maks 255 znaków);

4) Kategoria przedmiotu umowy – kwalifikacja umowy do danej grupy (np. sport, kultura, transport, wybory i inne) umożliwiająca grupowanie umów w danym temacie, zakresie przedmiotowym;

5) Wartość umowy brutto – informacja o wartości zobowiązania brutto;

6) Data zawarcia umowy – informacja o podpisaniu zobowiązania przez strony;

7) Data obowiązywania umowy od – informacja od kiedy przedmiot umowy jest realizowany;

8) Data obowiązywania umowy do – informacja do kiedy przedmiot umowy jest realizowany;

9) Numer umowy – informacja o numerze umowy, nadawana w komórce organizacyjnej, na rzecz której jest realizowana.

– Udostępnienie rejestru nie ogranicza oczywiście osób zainteresowanych do wnioskowania o udostępnienie treści konkretnej umowy na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dodaje Filipowski.Zgłoś uwagę