wroclaw.pl Urząd Miejski we Wrocławiu – załatwianie spraw Urząd logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 19°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wrocławska Rada Sportu

Reklama

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Anna Szarycz oraz Jacek Sutryk dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 396/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 lutego 2015 r.  

Zadania rady:

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
1) opiniowanie strategii  rozwoju  Miasta w zakresie  kultury fizycznej;
2) opiniowanie projektu budżetu w części dot. Kultury fizycznej;
3) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. Rozwoju kultury fizycznej;
4) opiniowanie i inicjowanie  programów dot. Rozwoju bazy sportowej  na terenie Miasta Wrocław;
5) współpraca z komisją  Rady  Miejskiej Wrocławia  d/s kultury fizycznej

Rada spotyka się raz na trzy miesiące.

Regulamin działania rady

Skład rady:

Przewodniczący - Marian Dymalski
Osoba do kontaktu - Piotr Mazur

[email protected]

  • Marian Dymalski – Prezes Klubu Sportowego AZS Wrocław
  • Jacek Grabowski – Wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej
  • Zbigniew Korzeniowski – Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Sportu
  • Mieczysław Łopatka – Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej
  • Renata Mauer-Różańska – Radna Rady Miejskiej Wrocławia
  • Paweł Rańda – Radny Rady Miejskiej Wrocławia
  • prof. Andrzej Rokita – Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (przewodniczący Rady)
  • Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Bogdan Zawisza – Szkolny Związek Sportowy
  • Piotr Mazur – Sekretarz Rady, dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
Reklama