Urbaniści z całej Polski podziwiają, jak rozwija się Wrocław

Nowe Żerniki i Sky Tower, Capitol i dom handlowy Renoma oraz osiedle Manhattan i osiedle WUWa obejrzą uczestnicy XXVII konferencji z udziałem urbanistów i architektów miejskich z całej Polski, którzy na dwa dni przyjechali do Wrocławia.

  • Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

    Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

  • Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

    Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

  • Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

    Wrocław jest gospodarzem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego


Organizatorem XXVII Konferencji Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania przestrzennego jest miejskie Biuro Rozwoju Wrocławia. Do stolicy Dolnego Śląska na dwa dni przyjechało 48 osób z 21 miast, gdzie w magistratach działają biura miejskich planistów, architektów i urbanistów. To coroczne spotkanie, organizowane w różnych częściach Polski. Poprzednim razem Wrocław był jego gospodarzem w 2002 r

Miasto w procesie tworzenia

Hasło tegorocznej konferencji to: „Przestrzeń miasta – przestrzeń zmian”. – Dzieje miasta pokazują proces jego rozwoju. To proces, który właściwie nigdy nie jest skończony – mówiła Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Miasta, inaugurując obrady.

Adam Grehl: - Żyjemy dzisiaj w epoce odradzających się miast, obserwujemy ich renesans. Miasta przyciągają ludzi, którzy upatrują w nich dobre miejsce do życia. Jako Wrocław chcemy uczestniczyć w tym procesie – mówił wiceprezydent Wrocławia.

Wiceprezydent Adam Grehl zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter stolicy Dolnego Śląska, o którym decydują położenie nad rzekami, historyczny układ urbanistyczny oraz oczekiwania współczesnych mieszkańców, którym władze Wrocławia starają się sprostać.

Podkreślił, że za sukces miasta w tej sferze odpowiada cały zespół działających wspólnie profesjonalistów, specjalistów wielu dziedzin.

Cykl prezentacji tematycznych otworzyła Natalia Golis, wicedyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, która omówiła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

W programie drugiego dnia konferencji są wycieczki studyjne. Planiści, architekci, urbaniści zobaczą m.in. Nowe Żerniki, nową siedzibę Teatru Muzycznego Capitol, Narodowe Forum Muzyki, Bibliotekę Uniwersytecką oraz hotel OVO i wyremontowane bulwary nad Odrą.

Ostatnim akordem spotkania będzie wybór miasta-organizatora przyszłorocznej konferencji. Symbolem prezydencji jest ręczny, masywny dzwonek.Zgłoś uwagę