Uniwersytet Ekonomiczny: Weekend absolwenta

„Weekend absolwenta” organizuje Uniwersytet Ekonomiczny, ale mogą wziąć w nim udział także osoby z dyplomami innych szkół wyższych. Przede wszystkim to okazja na spotkanie z potencjalnymi pracodawcami.


Spotkanie planowane jest na weekend 21-22 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. - To wyjątkowe wydarzenie, którego ideą jest nawiązanie i utrzymanie trwałych i efektywnych relacji między uczelnią, absolwentami i pracodawcami – zapowiadają organizatorzy. - To największe przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Absolwent, wprowadzanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w związku z projektem Kuźnia Kadr 7.

W wydarzeniu mogą wziąć udział absolwenci studiów I, II i III stopnia lub podyplomowych bez względu na uczelnię i rok obrony dyplomu.

Program „Weekend Absolwenta” 2015:

  •  dwa dni atrakcji dla uczestników w różnym wieku: warsztaty, prezentacje i wykłady na interesujące i aktualne tematy,
  • szeroka tematyka: ekonomiczna, kulturowa, kulinarna, rozrywka i rękodzieło,
  • turniej brydża i inne turnieje sportowe,
  • bezpłatny udział dla uczestników i ich rodzin,
  • nagrody i upominki za aktywność i wygrane w konkursach,
  • spotkania z pracodawcami i przedstawicielami uczelni,
  • wspólne posiłki dla uczestników przygotowane przez wrocławskich restauratorów.

 Szczegółowy program i zapisy pod adresem: weekendabsolwenta.ue.wroc.pl.Zgłoś uwagę