Szansa dla bezrobotnych

Jesteś młodym bezrobotnym w wieku 18-24 lata albo masz już ukończone 50 lat i nie możesz znaleźć pracy? Jest na to sposób.

  • kurs

    Organizowane są bezpłatne kursy przysposabiające do zawodu (fot. organizatorzy)


Możesz wciąć udział w bezpłatnych szkoleniach, które dla takich osób z Wrocławia i powiatu wrocławskiego, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, organizuje Familijny Wrocław.

W ramach projektu organizowane są kursy przysposabiające do zawodu spawacza metodą MAG/MIG, przedstawiciela handlowego oraz opiekuna dziecka – pomocy nauczyciela.

Zajęcia odbywają się we Wrocławiu, a udział w nich jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają natomiast wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat i osobą zależną w trakcie kursu oraz materiały szkoleniowe. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności zawodowe.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów motywacyjnych, grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego,  a także wziąć udział w stażach zawodowych.

Zajęcia rozpoczynają się 17 listopada 2014 roku.

Zapisy: tel. 533 317 975, j.siwak@familijny.pl  oraz w Biurze Projektu  Wrocław, ul. Roosevelta 15 (III piętro).Zgłoś uwagę