Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na rok 2020

Informujemy, że w dniu  3 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3 grudnia 2019 r. poz. 6974).


Zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości w 2020 r. 

Więcej na temat wysokości stawek podatkowych na stronie Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Zmianie uległy stawki podatku rolnego i leśnego w 2020 r. 

Więcej na temat wysokości stawek podatku rolnego na stronie Podatek rolny, natomiast podatku leśnego na stronie Podatek leśny.

Nie uległy zmianie stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 w stosunku do roku 2019.

Więcej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Uchwale nr XVIII/332/15 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 26 listopada 2015.Zgłoś uwagę