Wrocław wśród najbardziej inteligentnych miast świata

Stolica Dolnego Śląska, jako jedna z dwóch polskich miejscowości, znalazła się w pierwszej setce listy najbardziej inteligentnych miast świata – tak wynika z raportu IESE Cities in Motion Index 2017. Oprócz Wrocławia, który zajął w rankingu 95. lokatę, znalazła się tam również Warszawa – na 54. miejscu zestawienia. Czołówkę tworzą Nowy Jork, Londyn i Paryż.

Smart city - czyli inteligentne miasto - to koncepcja zakładająca, że miasto wykorzystuje zaawansowane technologie do tego, aby polepszyć jakość życia we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. Wszystko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, a jednocześnie - by zmalały koszty utrzymania całego miasta.

Wrocław na 10. miejscu

Raport IESE Cities in Motion Index 2017 analizuje wszystkie aspekty składające się na jakość życia w 180 miastach na świecie. Miasta analizowano za pomocą zestawu wskaźników dotyczących kapitału ludzkiego, spójności społecznej, gospodarki, zarządzania publicznego, partycypacji społecznej, środowiska naturalnego, mobilności i transportu, planowania przestrzennego, wydajności i zaawansowanych technologii. W obszarze planowania przestrzennego Warszawa zajęła w tym rankingu 6., a Wrocław – 10. miejsce.

Wrocław smart city i transport

Według naukowców polskie miasta realizują koncepcję smart city głównie w obszarze transportu miejskiego, w gospodarce energetycznej i oszczędzaniu energii, zwłaszcza w budynkach publicznych. W praktyce instalowane jest oprogramowanie oraz różnego rodzaju czujniki, aby zebrać dane i usprawnić działanie np. systemu transportowego, administracji publicznej, szkolnictwa albo zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

We Wrocławiu najwięcej projektów smart city dotyczy transportu. Jest ich aż 20. Ich celem jest zwiększenie mobilności, czyli przemieszczanie się w sposób wygodny, szybki i bezpieczny, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Istotna jest tu również dbałość o środowisko naturalne. Są wśród nich m.in. Wrocławski Rower Miejski, Wrocławski System Ładowania Pojazdów Elektrycznych, Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, Urban Card – Wrocławska Karta Miejska czy Inteligentny System Transportowy.

Wrocław i zarządzanie miastem 

Z kolei 11 wrocławskich projektów smart city związanych jest z zarządzaniem miastem, a przede wszystkim administracją. Jej celem jest świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Ma dążyć do rozwoju kreatywnej gospodarki poprzez otwarcie i udostępnianie informacji publicznej, a także poprzez usuwanie barier, które urząd sam tworzy. Wśród realizowanych w tym zakresie projektów smart city jest Wirtualny Doradca Mieszkańca, Oprogramowanie e-rada, aplikacja Mobilny Asystent Mieszkańca, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, e-PUAP, System kolejkowy czy Tłumacz języka migowego.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące smart city dotyczą m.in. edukacji, ekonomii, stylu życia, środowiska i infrastruktury.