Skauci z całego świata we Wrocławiu

Wrocław jest gospodarzem Central European Jamboree 2016. Organizatorem tego cyklicznego spotkania jest Związek Harcerstwa Polskiego. Stolicę Dolnego Śląska odwiedzi dwa tysiące skautów z 29 krajów świata. CEJ 2016 odbywa się od 4 do 14 sierpnia.

  • fot. facebook.com/cej2016


Zlot Skautów Europy Środkowej to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane co dwa lata. To międzykulturowe spotkanie, które gromadzi młodzież z wielu krajów, daje im możliwość poznania swoich kultur i wzmocnienia współpracy między organizacjami skautowymi. I chociaż zlot dotyczy Europy Środkowej to wśród uczestników są młodzi z całej Europy a także z Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej i Afryki.

Myślą przewodnią CEJ 2016 jest „The art of scouting” („Sztuka harcerstwa”). Podczas zlotu, skauci wspólnie odkrywać będą różne znaczenia hasła. Spróbują znaleźć receptę na to, jak zostawić świat trochę lepszym niż go zastali. Przez dziesięć dni uczestnicy zlotu będą spotykali skautów z różnych krajów, by poprzez wymianę doświadczeń zyskać szansę na poszerzenie swoich horyzontów.

Zgłoś uwagę