Rusza Wrocławska Akademia Samorządowa: cykl spotkań dla radnych

Wrocławska Akademia Samorządowa to cykl spotkań i prelekcji dla radnych – miejskich i osiedlowych – dotyczących zasad zarządzania miastem, finansów, socjologii, kultury i architektury. – Wrocław ma ambicje bycia liderem na różnych poziomach i patrzy się na nas, jako miejsce kreowania nowych rozwiązań w różnych aspektach funkcjonowania miasta – o nowej inicjatywie mówi Jarosław Charłampowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Spotkanie inauguracyjne – poświęcone ustrojowi miasta Wrocławia – zaplanowano na czwartek, 7 listopada 

  • Posiedzenie Rady Miejskiej Wrocławia, fot. UM Wrocław


– Wrocław jest miastem akademickim z uczelniami na wysokim poziomie i naukowcami z olbrzymią wiedzą. Chcemy ten potencjał wykorzystywać na różne sposoby, do czego zresztą namawia prezydent Jacek Sutryk – mówi Jarosław Charłampowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. – Wrocławska Akademia Samorządowa to forma dzielenia się doświadczeniem, nabywania nowych kompetencji.

Liderem projektu po stronie akademickiej jest prof. Rafał Wojciechowski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

– Naszą intencją jest bieżące informowanie radnych miejskich i osiedlowych o zjawiskach dotyczących ustroju miasta, finansów publicznych, historii Wrocławia, demografii, ale także o zasadach wystąpień publicznych, metodach komunikowania się z mieszkańcami. Celem projektu jest pewnego rodzaju usystematyzowanie wiedzy na temat zjawisk, z którymi radni mają do czynienia – wyjaśnia prof. Rafał Wojciechowski.

– W Radzie Miejskiej i w Radach Osiedlowych są osoby z dużym doświadczeniem, ale można je jeszcze lepiej wykorzystać. Uważam, że jeśli dobrze rozumiemy, w którym miejscu jesteśmy, to lepiej też działamy. To wyraża hasło: „Mapa zawsze na wierzchu”. Przed działaniem szczegółowym warto sobie przypomnieć, w którym miejscu jesteśmy, co możemy zrobić, jak jest nasz cel.

Warto wiedzieć więcej

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreśla, że wśród radnych (miejskich i osiedlowych) jest wielu doświadczonych samorządowców. Niewielu jest tych, którzy wcześniej nie angażowali się w inne formy aktywności społecznej.

– To ludzie z olbrzymim doświadczeniem życiowym, zawodowym, społecznym. W pracy Rady Miejskiej obserwuję, jak osoby, które przed rokiem debiutowały w samorządzie, rozwinęły się i dobrze sobie radzą w tej roli – podkreśla Jarosław Charłampowicz i dodaje: – Zawsze warto wykorzystać okazję na spotkanie ze specjalistą w danej dziedzinie.

Jarosław Charłampowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, fot. UM Wrocław

Na przykład, prawo samorządowe znacznie się zmieniło przez ostatnie lata, a przecież radni w pewnym zakresie zarządzają miastem, tworzą prawo, które obowiązuje we Wrocławiu. W pierwszym spotkaniu w Akademii weźmie udział profesor Jerzy Korczak, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, którego znam od lat 90-tych. Każde spotkanie z nim, rozmowa, wymiana opinii są bardzo inspirujące.

Szef Rady Miejskiej zakłada, że spotkania nie ograniczą się do prelekcji, a wykłady będą punktem wyjścia do interesujących dyskusji. – To także będzie okazja, by się lepiej poznać, porozmawiać w innych okolicznościach niż podczas obrad komisji czy sesji Rady Miejskiej – zapowiada Jarosław Charłampowicz.

Dyskusje będą opracowane w formie biuletynu, tak, aby można je było przedstawić np. radnym z innych samorządów.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Wrocławskie Centrum Akademickie, miejska instytucja koordynująca współpracę szkół wyższych i jednostek miejskich. To WCA odpowiada za program Wrocławskiej Akademii Samorządowej.

Tomasz Janoś, dyrektor WCA: – Ten projekt to element szerszej wizji zapisanej w nowej strategii Wrocławia, która brzmi: „Wrocław miastem pięknym, mądrym i zasobnym. Miastem, które jednoczy”. Jako WCA skupiamy się nad wątkiem „miasta mądrego”. Staramy się na różne sposoby włączać środowisko akademickie w życie miasta. W ramach Wrocławskiej Akademii Samorządowej będą podejmowane różnorodne tematy i o różnym ciężarze.

Spotkania odbywać się będą co dwa miesiące. Do udziału zaproszeni są radni miejscy i osiedlowi.

Pouczające spotkanie naukowca z praktykami

Podczas spotkania inaugurującego Wrocławską Akademię Samorządowej wykład wygłosi prof. Jerzy Korczak, pracownik naukowy Zakładu Ustroju Administracji Publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. To znakomity specjalista z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego. Od wielu lat jest stałym konsultantem różnych instytucji samorządowych.

Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego, fot. UM Wrocław

– W latach 90., kiedy samorząd w Polsce się dopiero formował i na temat tego, jak ma działać, więcej było wątpliwości, niż wiedzy, współpraca między naukowcami a praktykami była bardziej intensywna – mówi prof. Jerzy Korczak. – Inicjatywy podobne do dzisiejszej Wrocławskiej Akademii Samorządowej działały w Wielkopolsce, w Małopolsce, we Wrocławiu szkolenia dla samorządów pilotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Dzisiaj tego typu pomysłów jest zdecydowanie mniej.

W czwartek prof. Jerzy Korczak wystąpi z wykładem zatytułowanym „Ustrój miasta Wrocławia”. – Wrocław jest miastem na prawach powiatu, co ma duże konsekwencje dla funkcjonowania gminy. Ma ona dodatkowe zadania oraz formy organizacyjne – wyjaśnia naukowiec. – Po drugie, to potężna aglomeracja miejska, która ma swój ustrój wewnętrzny. Dlatego warto opowiedzieć o zasadach podziału miasta na jednostki pomocnicze, ich udziale w wykonywaniu zadań miasta oraz relacjach między organami miasta a organami tych jednostek.

Prof. Korczak przedstawi proces ewolucji administracji samorządowej, od pierwszych propozycji aż po stan dzisiejszy. Zaproponuje także spojrzenie w przyszłość: – Chcę, abyśmy się wspólnie zastanowili, czy współczesny model administracji samorządowej będzie kontynuowany. Jakie zmiany należy wziąć pod rozwagę? Jakie procesy w tym zakresie przebiegają w innych miastach w Polsce? – zapowiada.

Prof. Korczak liczy na interesującą dyskusję po wykładzie. – Dla mnie jako naukowca takie spotkania z samorządowcami są zawsze szalenie inspirujące. Każdy kontakt z praktyką procentuje. To szansa na pojawienie się nowych pomysłów, zjawisk do opisania z perspektywy akademickiej. Więcej, wykorzystuję te spotkania w dydaktyce. Na przykład, prowadząc wykład z ustroju samorządu terytorialnego, analizy przepisów prawa ilustruję przykładami z praktyki. Łączenie wiedzy akademickiej z praktyką to cecha mojej pracy naukowej – podkreśla.Zgłoś uwagę