Rusza AZON 2.0 - platforma z bezpłatnymi zasobami naukowymi

Platforma zasobynauki.pl, prowadzona przez Politechnikę Wrocławską w ciągu dwóch lat wzbogaci się o ponad 22 tys. nowych materiałów naukowych, modeli 3D, nagrań, zdjęć mikroskopowych i EKG, zbiory muzealne medycyny sądowej czy raporty i rozprawy doktorskie. 


AZON kierowany jest przede wszystkim do naukowców i studentów, ale z platformy mogą korzystać wszyscy, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. Baza naukowa składa się z zasobów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

— O sukcesie projektu świadczy fakt, że w ciągu ostatniego roku ponad 3 mln razy pobrano materiały zdeponowane na stronie zasobynauki.pl. Obecnie planujemy unowocześnić platformę i zdeponować kolejne zasoby w postaci cyfrowej – mówi Marzena Kordys, kierownik AZON 2.0 z PWr. — Praca i nauka on-line w związku z koronawirusem przyczyniła się do dużej popularności platformy i podniosła rangę cyfrowych zasobów, z których możemy korzystać nie tylko bezpłatnie, ale i z dowolnego miejsca na świecie. — dodaje Marzena Kordys.

Co to jest AZON?

Platforma Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON) działa przy Politechnice Wrocławskiej pod opieką: Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) oraz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Ta internetowa platforma informacyjna powstała w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl., w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów nauki w otwartej formie cyfrowej. 

Projekt AZON 2.0 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na jego realizację PWr wraz z partnerami pozyskała ponad 17 mln zł.

Kto może korzystać z AZON?

Z zasobów platformy, może skorzystać każdy, kto chce pogłębiać swoją wiedzę. Co ważne Atlas Zasobów Otwartej Nauki jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. 

Osoby niewidome, niedosłyszące czy z różnymi dysfunkcjami ruchu będą mogły korzystać z platformy, dzięki wsparciu specjalistów z tyflolaboratorium i nowoczesnym technologiom.

Kto może dodawać zasoby na platformę?

Na platformie AZON swoje prace mogą dodawać pracownicy partnerów projektu: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

W tym celu muszą zgłosić się do kierowników projektu na swojej uczelni, których nazwiska znajdują się w zakładce „O nas”. Narzędzie do deponowania zasobów znajduje się na stronie https: //deponuj.azon.e-science.pl/. Partnerzy projektu AZON ustalają własne zasady udostępniania tego narzędzia. W zależności od typu zasobu oraz partnera, od którego on pochodzi, zgłoszony zasób może podlegać redakcji i recenzji. Po zaakceptowaniu zasób zostaje opublikowany.
Zgłoś uwagę