Rozpoczął się nabór na AIR Modernism

Strefa Kultury Wrocław w ramach działań międzynarodowych rozpoczęła nabór na AIR Modernism – program skierowany do osób, których działania twórcze lub badawcze skoncentrowane są na teorii i praktyce modernizmu. Inicjatywa jest organizowana wspólnie z Chemnitz 2025 oraz Tbilisi Architecture Biennial.


Nabór jest częścią programu rezydencyjnego AIR Wro realizowanego w ramach działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław.

– Współpraca Strefy Kultury Wrocław z Chemnitz 2025 oraz Tbilisi Architecture Biennial polega na partnerskim opracowaniu merytorycznym oraz współorganizacji interdyscyplinarnego programu rezydencyjnego. Realizujemy go w ramach działań międzynarodowych SKW. W ostatnich miesiącach poświęciliśmy wiele czasu na wspólne rozmowy i konsultacje online, aby nadać ostateczny kształt współpracy. Niestety obecna sytuacja na świecie pokrzyżowała nam część planów, między innymi spotkania rzeczywiste – informuje Zespół Działań Międzynarodowych SKW.

Kto może zgłosić się do AIR Modernism?

Nabór skierowany jest do artystów wizualnych, designerów, architektów oraz badaczy różnych dziedzin mieszkających, urodzonych, studiujących lub tworzących w jednym z trzech miast: Wrocław, Chemnitz, Tbilisi.

Wybrani rezydenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badania terenowego, na podstawie którego stworzą własne notatki badawcze, artystyczne lub kreacyjne. AIR Modernism daje możliwość odbycia rezydencji we Wrocławiu, a w przyszłości także w pozostałych miastach.

– AIR Modernism daje możliwość odbycia rezydencji we Wrocławiu w tym roku. Jest to jednak projekt wieloletni, który potrwa aż do 2025 roku. Program przewiduje organizację licznych spotkań z ekspertami i uczestnikami projektu, współorganizację sympozjum wokół tematu modernizmu oraz wystawy w Chemnitz. Ponadto cały program ma charakter mobilny, co oznacza, że rezydenci będą mieli szansę pracować z tkanką miejską, architekturą i dziedzictwem Tbilisi oraz Chemnitz na miejscu – tłumaczy Zespół Działań Międzynarodowych SKW.

Zainteresowane osoby, które chcą wziąć udział w rezydencji powinny wysłać swoje CV, portfolio lub link do strony www, opis projektu oraz uzasadnienie odniesień do teorii modernizmu, list motywacyjny uzasadniający chęć udziału w projekcie. Dokumenty powinny być w języku angielskim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres airwro@strefakultury.pl.

Co mogą zyskać uczestnicy projektu?

Inicjatywa może być szansą na rozwój oraz budowanie trwałych kontaktów również międzynarodowych.

Podczas tegorocznej miesięcznej rezydencji grupa uczestników zamieszka w samym centrum Wrocławia oraz otrzyma honorarium. Istnieje możliwość organizacji spotkań z publicznością, a także zaprezentowania swojego projektu badawczego, jak i stworzonych w czasie rezydencji notatek badawczych.

Organizatorzy przewidują też bogaty program ekspercki, nad którym obecnie aktywnie pracują. – Pragniemy, aby uczestnicy poznali różne oblicza modernizmu. Każde miasto biorące udział w projekcie rzuca zupełnie nowe światło na ten temat. Liczymy, że dzięki temu pojawią się różne spostrzeżenia, uda się dostrzec najistotniejsze podobieństwa i różnice w postrzeganiu zjawiska modernizmu w różnych dziedzinach wiedzy – zwraca uwagę Zespół Działań Międzynarodowych SKW.

Głównym celem projektu jest umożliwienie budowania długotrwałego partnerstwa, jak i zapoczątkowanie ciekawych wspólnych działań uczestników i lokalnych środowisk kulturalno-badawczych. – Do projektu AIR Modernism podchodzimy jak do eksperymentu, który może przynieść ciekawe i nieoczekiwane rezultaty – podkreśla Zespół Działań Międzynarodowych SKW. Zgłoś uwagę