wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zmiany w uchwale dot. Rady Pożytku
zdjęcie ilustracyjne archiwum Wrocław Rozmawia
zdjęcie ilustracyjne

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Proponowane zmiany mają zapewnić większą elastyczność działań Rady oraz usprawnić procedurę wyboru jej członków. Uwagi i opinie na ten temat można przesyłać do 10 września.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Wrocławia. Ma charakter doradczo-opiniujący. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy a także opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych i wyrażanie opinii w sprawach  dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Przekuć doświadczenia z pandemii na usprawnienia

Ograniczenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, wymusiły dokonanie zmian dotyczących możliwości działania Rady. Z tego względu, zaproponowano m.in. doprecyzowanie zasad pracy Rady w trybie obiegowym – bez konieczności zwoływania posiedzenia. 

Zgodnie z proponowanym projektem uchwały - w przypadku trybu obiegowego, Przewodniczący Rady Pożytku przekazywałby członkom Rady materiały do zaopiniowania, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska. Nieoddanie głosu w terminie traktowane byłoby jako rezygnacja z możliwości głosowania. Uchwały podejmowane byłyby zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków WRDPP. W podobnym trybie Rada Pożytku mogłaby wyrażać opinie, przyjmować stanowiska lub formułować wnioski.

W dokumencie wprowadzono także m.in. zapis, umożliwiający sporządzenie alternatywnej wersji protokołu z posiedzenia - bez podpisów, o które trudno byłoby w trybie obiegowym. Doprecyzowano również procedurę wyboru członków Rady.

Jak wziąć udział w konsultacjach uchwały

Z projektem uchwały, można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do 10 września 2021 r. (piątek, godz. 15.45):

  • elektronicznie na adres: [email protected]
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej, ul G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag pocztą, decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl