wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Do końca grudnia zgłoś działanie rewitalizacyjne
Potencjał obszaru rewitalizacji badano w tym roku m.in. podczas spotkań z mieszkańcami fot. Jerzy Wypych - Strefa Kultury Wrocław
Potencjał obszaru rewitalizacji badano w tym roku m.in. podczas spotkań z mieszkańcami

Uwaga, ważna data dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych mających zamiar włączyć się w działania na jednym z 8 osiedli objętych obszarem rewitalizacji. 31 grudnia br. mija termin zgłaszania przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to działania, które integrują mieszkańców i angażują ich w pracę na rzecz okolicy.

To też przeciwdziałanie występowaniu bezrobocia, ubóstwa czy przestępczości, poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw, zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza i tworzenie terenów zielonych, a także poprawa dostępu do usług i przestrzeni publicznych czy stanu technicznego budynków i dróg w okolicy.

Działania, które chętne podmioty zgłoszą do 31 grudnia br., wpisane będą do powstającego we Wrocławiu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

– Może to być przydatne szczególnie dla tych, którzy przewidują staranie się o dofinansowanie zewnętrzne, np. unijne. Fakt, że ich projekt wpisuje się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, będzie dodatkowym atutem lub wręcz warunkiem uzyskania wsparcia – wyjaśnia Paulina Olejniczak-Brząkała z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jakie działania można zgłosić do GPR?

Według przepisów do GPR zgłaszać można przedsięwzięcia, które:

  • dotyczą obszaru rewitalizacji, obejmującego osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie;
  • mają eliminować lub ograniczać niepożądane zjawiska występujące na tym obszarze (niska aktywność społeczna, słabe poczucie bezpieczeństwa, problemy ekonomiczne, środowiskowe, techniczne i duży stopień zużycia budynków);
  • chciałby realizować podmiot zgłaszający przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. innych niż gminne, np. z Unii Europejskiej.

Jak zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne?

Pobierz formularz ze strony konsultacji. Wydrukuj go, wypełnij i złóż w Kancelarii UMW przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, w kopercie z dopiskiem „Wydział Partycypacji Społecznej – zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” lub prześlij pocztą do 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu korespondencji do urzędu). Edytowalny załącznik należy także przesłać na adres: [email protected].

Procedura ta wynika z przesłanek formalnoprawnych. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane przez podmiot publiczny inny niż gmina wymagają zgody tego podmiotu. Dlatego konieczne jest skuteczne złożenie oświadczenia woli wpisania  projektu  do  GPR w formie tradycyjnej (papierowej) lub innej prawnie równoważnej, np. poprzez podpis kwalifikowany. Elektroniczna wersja formularza ma natomiast zminimalizować ryzyko błędu przy przenoszeniu treści z formularza do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl