Formularz

Tutaj znajduje się formularz do pobrania. Służy do przekazania propozycji działań, które powinny zostać zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Przychylając się do opinii zgłoszonych podczas spotkania otwierającego 28.10.2021 przedłużyliśmy termin składania wypełnionego dokumentu do 31.12.2021

POBIERZ FORMULARZ*

Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać w jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia należy wypełnić kolejny formularz. Wszystkie proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą dotyczyć jednego z osiedli:  Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie.

UWAGA! Formularz dotyczy tylko przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizatorem będą podmioty INNE niż Gmina Wrocław.

Wypełniony formularz należy obowiązkowo: 

1) wydrukować, podpisać i złożyć w Kancelarii Urzędu przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław z dopiskiem "Wydział Partycypacji Społecznej - zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego" lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Zgłoszeń należy dokonać do 31 grudnia 2021 r. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

oraz 

2) Przesłać jako edytowalny załącznik na adres poczty elektronicznej:  rewitalizacja_wss@um.wroc.pl

* w przypadku braku możliwości wydruku formularza prosimy go pobrać z sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej, p.120, I piętro, ul. G. Zapolskiej 4

Do pobrania