wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

29°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:45

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zgłaszajcie projekty do WBO 2021!

Zgłaszajcie projekty do WBO 2021!

Wydział Partycypacji Społecznej,

Dobre pomysły zmieniają Wrocław. Odmieniajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Na zgłoszenie projektów macie czas od 18 stycznia do 15 lutego. Głosowanie odbędzie się w dniach 24 września – 11 października 2021.

Kto może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo - papierowo lub elektronicznie.

WBO 2021 nabór projektów infografika

Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

Kliknij!

WBO 2021 zgłoś projekt

Jak dzielone są pieniądze?

Do WBO 2021 zgłaszamy dowolne projekty, które Gmina Wrocław, zgodnie z prawem, może zrealizować i które będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

WBO 2021 budżet

Wartość projektów WBO 2021 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osiedlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

WBO 2021 rodzaje projektów

Zobacz, jakie projekty zostały zgłoszone w 2020 r.

Ocena projektów i konsultacje

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo.

Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.

WBO 2021 ocena projektów i konsultacje, infografika

Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnej, ostatecznej oceny, Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

Głosowanie

Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo.

WBO 2021 głosowanie, infografika

W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty będą numerowane i wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do głosowania.

Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

Realizacja

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).

kalendarz WBO 2021

Szkoła Liderów WBO

Dla wszystkich, którzy mieliby ochotę dowiedzieć się więcej o pisaniu projektów oraz ich promowaniu, uruchamiamy także Szkołę Liderów. Nieważne, czy stawiasz pierwsze kroki we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, czy chcesz poszerzyć zdobytą już wiedzę. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach Szkoły Liderów, które odbędą się formie zdalnej.

Czytaj więcej na ten temat w artykule: Zostań liderem WBO 2021, zmieniaj Wrocław

Ważne - dowiedz się więcej o WBO 2021

Zasady

Pytania i odpowiedzi

Terminarz

Dokumenty do pobrania

Zobacz jakie projekty zostały zgłoszone w zeszłym roku

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl