wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:05

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zgłaszajcie projekty do WBO 2020!

Kliknij!

WBO 2020 zgłoś projekt

Jak działa WBO 2020? [infografika]

 

Kto może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo - papierowo lub elektronicznie.

Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

WBO 2020 nabór projektów

Jak dzielone są pieniądze?

Do WBO 2020 zgłaszamy dowolne projekty, które Gmina Wrocław, zgodnie z prawem, może zrealizować i które będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osiedlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

WBO 2020 budżet

Ocena projektów i konsultacje

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo.

Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania z liderami i mieszkańcami. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnej, ostatecznej oceny, Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

WBO 2020 ocena projektów i konsultacje

Głosowanie

Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo.

W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty będą numerowane i wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do głosowania.

Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

WBO 2020 głosowanie

Realizacja

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).

kalendarz WBO 2020

Poznaj WBO 2020! Przyjdź na spotkanie

Jak co roku zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zasad nowej edycji WBO. Zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Odpowiemy na pytania i wątpliwości.  

  • 14.01 - godz. 17:00, spotkanie w CK Zamek (pl. Świętojański 1)
  • 16.01 - godz. 17:00, spotkanie w BarBarze (ul. Świdnicka 8B)
  • 22.01 - godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65)
  • 28.01 - godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)
  • 30.01 - godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)
  • 3.02 - godz. 18:00, spotkanie w CK Fama (ul. Krzywoustego 286)

Zapraszamy!

Wydarzenia na FB - WBO

Ważne - dowiedz się więcej o WBO 2020

Zasady

Pytania i odpowiedzi

Terminarz

plakat WBO 2020

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl