Terminarz WBO 2020

Tak wygląda kalendarz i proces kolejnych działań w ramach WBO 2020.

Kalendarz WBO 2020

  • składanie projektów: 14.01 - 11.02.2020
  • pierwszy etap oceny projektów: 14.01 - 01.06.2020
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2020
  • konsultacje projektów: 01.06 - 05.07.2020
  • drugi etap oceny projektów: 06.07 - 24.08.2020
  • publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 24.08.2020
  • możliwość składania odwołań: 24.08 – 31.08.2020
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
  • głosowanie na projekty WBO 2020 18.09 - 05.10.2020