„Załóż spółdzielnię socjalną we Wrocławiu!”- to się opłaca!

Przyjdź i dowiedź się w jaki sposób pozyskać nawet 100 000 zł dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej i lokal na preferencyjnych warunkach. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie „Załóż spółdzielnię socjalną we Wrocławiu!” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu wraz z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Termin: 19 czerwca 2017 r.

Miejsce: Krzywy Komin- Wrocław, ul. Dubois 33-35a

Czas trwania spotkania: 15.00-17.00

Tematyka:
1. Rola ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym Wrocławia
2. Warunki sprzyjające powstawaniu nowych podmiotów (preferencyjne stawki czynszów, lokale miejskie)
3. Przykłady branż i działań spółdzielni socjalnych

  1. Zasady pozyskania dotacji na utworzenie w spółdzielni socjalnej i zatrudnienie pracowników
  2. Wsparcie szkoleniowe i doradcze Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
  3. Dyskusja 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny:
71 796 30 00 bądź mailowy: dowes@rcwip.pl Zapraszamy! 

Spotkanie jest finansowane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt obejmuje swoim wsparciem obszar: Miasta Wrocław i powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.