Wyniki konsultacji ws. odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Konsultacje prowadzone były w dniach: od 20 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczona była
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wrocławia.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można było przesłać w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. na adres:

  • sekretariat@mops.wroclaw.pl
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6,
    53-611 Wrocław.

Podsumowanie konsultacji:

Do dnia 4 sierpnia 2017 r. na wskazane powyżej adresy nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych.

Do pobrania