Wybrano wykonawcę parku Wojszyckiego. Powstanie w przyszłym roku

Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął postępowanie przetargowe, w którym wyłonił wykonawcę parku Wojszyckiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace powinny zakończyć się w maju przyszłego roku.

Wojszycki park zostanie zrealizowany w ramach dwóch projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – nr 409 w 2017 roku i nr 91 w 2018 roku oraz „rozszerzenia programu na kolejne lata planu”. Zagospodarowany zostanie teren o powierzchni 1,09 ha, między ulicą Oboźną, Zawiszy Czarnego i Wierzyńskiego.

Realizację inwestycji podzielono na 5 etapów. W ramach pierwszego, wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Park-M Sp. z o.o. do 30 września bieżącego roku opracuje dokumentację projektową dla potrzeb realizacji robót wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.

Kolejne trzy etapy, które powinny zakończyć się do 29 maja 2020 roku, zakładają realizację zagospodarowania części parku – zgodnie z przedstawionym etapowaniem oraz zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego etapu lub wykonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto, nasadzona zostanie zieleń oraz zostanie zapewniony nadzór autorski.

Etap piąty to trwająca 3 lata pielęgnacja gwarancyjna zieleni.

Ciągi piesze, ławki i place zabaw

W ramach inwestycji ma powstać nowy układ ciągów pieszych, będą to żwirowe ścieżki spacerowe o układzie nawiązującym do istniejących „przedeptów”, uwzględniające istniejące i przewidywane wejścia na teren parku, z zachowaniem wewnętrznych polan.

Przy ciągach pieszych, na utwardzonych placach wyłożonych kostką betonową, przewidziano ustawienie ławek parkowych, stojaków na rowery i koszy na odpady, a także zaplanowano nasadzenie zieleni.

Dla uatrakcyjnienia terenu parku, w części północnej, w otoczeniu drzewostanu zaprojektowano dwa place zabaw dla młodszych i starszych dzieci.

Pierwsze prace rozpoczną się jednak od przebudowy linii średniego napięcia oraz uporządkowania terenu.

Co ważne, opracowaną koncepcję dla całego terenu konsultowano uprzednio z mieszkańcami osiedla Wojszyce. Inwestycja, która powinna zakończyć się w przyszłym roku, zostanie zrealizowana za kwotę 1 983 982,20 zł brutto.