wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Streszczenie zasad

Wydział Partycypacji Społecznej,
WBO 2022 - streszczenie zasad. Grafika ilustracyjna. rys. ARAW
WBO 2022 - streszczenie zasad. Grafika ilustracyjna.

WBO 2022. Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów i głosowania.

 1. Do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 możesz zgłaszać projekty, które są zgodne z prawem i ogólnodostępne.
 2. Wartość WBO 2022 to 30 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł na realizację projektów osiedlowych.
 3. Projekt osiedlowy dotyczy jednego osiedla, jego maksymalna wartość to 1 mln zł.
 4. Projekt ponadosiedlowy wykracza poza obszar jednego osiedla, maksymalna wartość
  to 3 mln zł.
 5. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.
 6. Żeby złożyć projekt musisz mieszkać we Wrocławiu, nie musisz być jednak zameldowany.
 7. Ten, kto złoży projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.
 8. Projekt można złożyć na formularzu papierowym lub elektronicznym. Znajdziesz je na stronie wroclaw.pl/wbo . Formularz musi zawierać przynajmniej 2 podpisy mieszkańców Wrocławia popierających pomysł, wśród nich może być również podpis Lidera.
 9. Projekty będą oceniane, a wyniki oceny opublikujemy na wroclaw.pl/wbo.
 10. Projekt musi być uniwersalny, czyli użyteczny i łatwy w obsłudze dla wszystkich,
  w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych.
 11. Podczas oceniania odbędzie się dyskusja nt. projektów. Lider może wprowadzić
  w tym czasie zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu.
 12. Lider może wycofać swój projekt w każdym czasie, aż do 4 dni od ogłoszenia listy projektów po rozpatrzeniu odwołań.
 13. Jeśli Twój projekt zostanie negatywnie oceniony, możesz się odwołać do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników drugiej oceny projektów.
 14. W celu wyboru zwycięskich projektów zorganizowane będzie głosowanie mieszkańców.
 15. Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia. Przez stronę: wroclaw.pl/wbo lub w punktach do głosowania papierowego.
 16. Każdy, kto mieszka we Wrocławiu może głosować – niezależnie od wieku. Nie trzeba
  też być zameldowanym.
 17. Są 2 sposoby głosowania:
  1. Elektronicznie na stronie wroclaw.pl/wbo;
  2. Papierowo w punktach do głosowania. Karty będą numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach.
 18. Podczas jednorazowego głosowania masz prawo wyboru jednego projektu osiedlowego i jednego ponadosiedlowego.
 19. Aby projekt mógł wygrać, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 głosów. Wybierane będą te projekty, które zdobyły najwięcej głosów aż do wyczerpania środków.
 20. Wyniki głosowania będą podane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl