Cennik WBO 2019

Przykładowe, szacunkowe koszty realizacji inwestycji.

 

Sport i rekreacja

 1. Mały plac zabaw około 200 m²): 400 000 zł.
 2. Duży plac zabaw (powierzchni powyżej 200 m²): od 500 000 zł do 750 000zł
 3. Siłownia zewnętrzna: 150 000 zł
 4. Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią: od 600 000 zł do 900 000 zł
 5. Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą: od 600 000 zł

 

Zieleń

 1. 1 ha nowego parku: 2 000 000 zł
 2. Psi wybieg: 300 000 zł
 3. Budowa zielonego skweru wielkości 1000 m2 (zieleń, mała architektura): 400 000 zł
 4. Nasadzenie drzewa: 1 500 zł ( z trzyletnią pielęgnacją)
 5. Nasadzenie krzewu: 40 zł ( z trzyletnią pielęgnacją)
 6. Założenie albo renowacja 100 m² trawnika: 2 500 zł
 7. Założenie 100 m² łąki kwietnej: 3 000 zł (z roczną pielęgnacją)
 8. Oświetlenie 100 m alejki parkowej: 50 000 zł
 9. Budowa toalety parkowej: 500 000 zł ( koszt toalety 250 000 zł + niezbędne przyłącza)

 

Infrastruktura drogowa

 1. Budowa 100 m nowej drogi osiedlowej: 400 000 zł
 2. Wymiana nawierzchni na 100 m drogi osiedlowej: 350 000 zł
 3. Budowa 100 m drogi rowerowej: 150 000 zł
 4. Budowa 100 m nowego chodnika: 100 000 zł
 5. Koszt wyniesienia przejścia dla pieszych: 100 000 zł
 6. Oświetlenie 100 m chodnika: 60 000 zł
 7. Oświetlenie 100 m drogi: 120 000 zł

 

Do pobrania