Wokół Zaułka: weź udział w spotkaniu konsultacyjnym!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym porozmawiamy o przyszłości kwartału zabudowy w okolicach Zaułka Solnego.

TERMIN: 23 listopada 2016 | 17.00 – 19.00.

MIEJSCE: galeria Dizajn BWA Wrocław | ul. Świdnicka 2–4.

ORGANIZATOR
SARP – Oddział we Wrocławiu we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.

 

PRZEDMIOT
Kwartał zabudowy pomiędzy: ul. Ruską, pl. Solnym, ul. E. Gepperta, ul. K. Szajnochy, Psie Budy.

ZAKRES
Sposób zagospodarowania kwartału zabudowy będącego przedmiotem spotkania.

CEL
Architekci zbiorą od mieszkańców i użytkowników przestrzeni rekomendacje pozwalające na bardziej optymalne i funkcjonalne projektowanie przestrzeni.

ADRESACI
Mieszkańcy, a w szczególności mieszkańcy kwartału i okolic, osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i podmioty prowadzące działalność w okolicy.

 

 

Spotkanie stanowi element profesjonalnych warsztatów architektonicznych organizowanych przez SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia w ramach projektu AKU.URA MIASTA.

Koncepcje zagospodarowania opracują biura architektoniczne: ArC2, ISBA, Maćków PP, VROA-CH+. Prace ocenią eksperci: przedstawiciele SARP O/Wrocław, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, mieszkańców.

Prezentacja wyników warsztatów, dyskusja oraz wybór pracy przeznaczonej do dalszych opracowań nastąpi w dniu 14 grudnia 2016 r., godz. 17.00 również w galerii Dizajn BWA Wrocław.