Zgłoś opinię!

Przekaż ją do 13 listopada!

W szczególności zastanów się nad poniższymi zagadnieniami:

  1. Co zadziałało po tegorocznych zmianach, a co nie?
  2. Głosowanie: Głosy papierowe a elektroniczne. Jak zachęcać niegłosujących dotychczas? Głosowanie nieletnich (do 18 roku życia).
  3. Podział kwoty 25 mln na projekty osiedlowe (9 mln) i ponadosiedlowe (16 mln): Czy należy go utrzymać, czy zmienić?
  4. Liderzy: Jak pozyskiwać nowych? Jak wspierać przed, w trakcie i po głosowaniu?

Fill out my online form.