WBO – Park Maślicki coraz bliżej

Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął przetarg na wykonanie pierwszego etapu Parku Maślickiego. Warta niemal 470 tysięcy złotych inwestycja to pierwszy etap realizacji projektu z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Przystępujemy do pierwszego etapu prac, na którym wykonane zostaną m.in. alejka parkowa, górka z dwiema zjeżdżalniami, trawniki i chodnik przy ul. Królewieckiej. Prace powinny rozpocząć się w kwietniu tego roku - informuje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pojawią się także elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Na tym etapie zabezpieczone zostaną również drzewa nie przeznaczone do wycinki, a żywopłot kolidujący z projektowanym chodnikiem, ma zostać przesadzony w inne miejsce.

Projekt Parku Maślickiego - etap I zaznaczony kolorem fioletowym

W kolejnych etapach inwestycji przewidziana jest m.in. budowa siłowni plenerowej, ogrodzonego wybiegu dla psów, drewnianej pergoli, czy kącika edukacji przyrodniczej.

Park Maślicki zaprojektowano jako ogólnodostępny park miejski o charakterze leśnym i przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym obsługującym społeczność lokalną. Park nie będzie ogrodzony, jedynie od strony południowo-zachodniej, tam gdzie graniczy z torami czynnej linii PKP, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, przewidziano w przyszłości ogrodzenie panelowe, dodatkowo obsadzone żywopłotem grabowym.

Park jest potrzebny

- Tereny zielone na wrocławskich osiedlach, w tym na Maślicach są mile widziane i bardzo potrzebne – mówi Sławomir Czerwiński, Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślice. - Od 2012 roku Osiedle Maślice jest w rozbudowie i z roku na rok zwiększa liczbę mieszkańców. Na podstawie dokumentów planistycznych z lat 2006-2007, powstające nowe inwestycje mieszkaniowe zabierają dotychczasową przestrzeń zieloną – tworzy się nowa tkanka miejska.

- Dlatego obok terenów nadrzecznych, leśnych, czy łąk kwietnych potrzebne są na osiedlu parki w różnej formie. Park przy ul. Królewieckiej to inwestycja bardzo potrzebna i wyczekiwana od dawna – dodaje Sławomir Czerwiński.

Wygrana w WBO to także sukces społeczności lokalnej

- Zebraliśmy zgrany i pracowity zespół WBO (…) – wspomina Ewa Wojewoda, radna osiedlowa i koordynatorka Zespołu ds. WBO na Maślicach. - Razem ustaliliśmy strategie marketingowe i kolejność ich wdrażania oraz narzędzia, które je dopełnią. Była to praca u podstaw: rozmowy, happeningi , prezentacje, sprzątanie terenu we współpracy z ZZM oraz lokalnymi liderami i działaczami społecznymi, za które bardzo dziękuję.

- Należy podkreślić, że współpraca na wielu poziomach i przede wszystkim porozumienie się liderów WBO na osiedlu, którzy stawiają na jeden priorytetowy projekt i zarażenie nim społeczności lokalnej, daje sukces w głosowaniu. Dziękujemy naszym wspaniałym mieszkańcom za wiarę i wytrwałość oraz wszystkim, którzy wsparli projekt parku – mówi Ewa Wojewoda.