WBO 2020. Zakończył się I etap oceny projektów.

Informujemy liderów o wynikach pierwszej oceny projektów. Do 5 lipca będzie można wprowadzić poprawki.

Szanowni Państwo,
opublikowaliśmy wyniki oceny projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Znajdziecie je na naszej stronie - na kartach projektów.

Każdy zainteresowany mieszkaniec może się z nimi zapoznać, a jeśli ma dodatkowe pytania, może skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon.

telefon +48 71 777 81 11, +48 71 777 77 17
budzetobywatelski@um.wroc.pl

W tym roku, ze względu na epidemię, jeszcze mocniej zachęcamy do takich forma kontaktu. Będziemy musieli zrezygnować z cyklu spotkań jakie zazwyczaj odbywały się w różnych punktach Wrocławia w czerwcu, ale jeżeli ktoś uważa że spotkanie bezpośrednie jest niezbędne będzie mógł się umówić na indywidualne, spotkanie w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Zapolskiej 4.

W celu zorganizowania spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt z Wydziałem Partycypacji (WSS) i umówienie terminu.

Na spotkaniu obecni będą tylko Lider i pracownik WSS oraz zachowany zostanie odpowiedni reżim sanitarny.

Czy opublikowane wyniki oceny są ostateczne?

Nie, ocena negatywna na tym etapie oznacza, że Lider może swój projekt albo poprawić albo przedstawić argumenty przemawiające za wykonaniem go w pierwotnie przedstawionej formie.

Wszystkie projekty są oceniane z zgodnie z zasadami uchwalonymi w uchwale nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dyskusja z liderami potrwa do 5 lipca. Do tego dnia czekamy na poprawione projekty. Następnie zostaną one poddane kolejnej ocenie i na przełomie sierpnia i września opublikujemy listę projektów z ostateczną oceną.

Głosowanie odbędzie się od 18 września do 5 października 2020.