Warsztaty psychoedukacyjne "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"

 Właśnie rozpoczęliśmy nabór na warsztaty "Szkoła dla rodziców i wychowawców".

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 7 listopada 2017 roku. Zachęcamy do zgłaszania się!
 
Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt z dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, pomagać w rozwiązywaniu problemów w relacjach z innymi ludźmi.
Warsztaty są częścią sprawdzonego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
• zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
• nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań
• pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
• w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Tematyka warsztatów:
1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające. Co zrobić, by dziecko czuło się wysłuchane.
2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić, jak je wykorzystywać.
4. Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
5. Zachęcanie do współpracy. Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę, by robiło.
6. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać.
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Zachęcanie do samodzielności.
9. Pochwały. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.
10. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról. Podsumowanie.

Uwaga! Termin rozpoczęcia spotkań: 7 listopada 2017r.
Zajęcia będą odbywać się we wtorki, w godzinach 17:00-20:00, przez dziesięć kolejnych tygodni w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie przesłanego formularza: https://goo.gl/forms/JnVYnFNysaWYT4vT2 do dnia 6.11.2017r.           
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do udziału.

Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA"
Pl. Św. Macieja 5
50-244 Wrocław
Tel/fax 71 322 41 14