wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Tramwaj wodny na Odrze – weź udział w badaniu
zdjęcie ilustracyjne fot. Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl
zdjęcie ilustracyjne

Miasto analizuje możliwości wprowadzenia na Wrocławskim Węźle Wodnym tramwaju wodnego. W projekt włączyły się dwie wrocławskie badaczki z Uniwersytetu Ekonomicznego – Joanna Macalik i Hanna Adamiczka. Do końca sierpnia czekają na wasze opinie.

 Badanie, które przeprowadzamy, z jednej strony jest kontynuacją naszych wcześniejszych analiz dotyczących roli rzeki w rozwoju i wizerunku miasta, a z drugiej – jest pewnego rodzaju uzupełnieniem opracowań przygotowywanych przez miasto. W wywiadach będziemy pytać mieszkańców o ich potrzeby, pomysły, nadzieje związane z komunikacją rzeczną we Wrocławiu, ale też o dotyczące jej możliwe wady, obawy i bariery – wszystko po to, by przekazać twórcom tego projektu szereg propozycji wdrożeniowych, opartych na tym, co mówią sami mieszkańcy – zapowiada dr Joanna Macalik.

Każdy, kto chciałby udzielić wywiadu wrocławskim naukowczyniom, może zgłosić się e-mailowo na adres: [email protected]. Badaczki proszą, by w e-mailu oprócz danych kontaktowych podać także wiek, płeć, status zawodowy, dzielnicę Wrocławia, w której  mieszkamy, oraz informację, czy na co dzień korzystamy z komunikacji miejskiej. Na wasze zgłoszenia czekają do końca sierpnia.

O zakwalifikowaniu do wywiadu decydują prowadzący badanie na podstawie przyjętych kryteriów.

Oprócz wywiadów z mieszkańcami, jesienią przeprowadzone zostanie również badanie ankietowe na próbie statystycznej. Zebrane w ten sposób informacje trafią do Biura Rozwoju Wrocławia, pracującego nad koncepcją tramwaju wodnego.

Wspólne starania o fundusze

Pod koniec maja tego roku list intencyjny w sprawie projektu Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej podpisali przedstawiciele 12 gmin: Wrocławia, Obornik Śląskich, Czernicy, Malczyc, Środy Śląskiej, Siechnic, Oławy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Miękini, Lubszy i Brzegu. Teraz wspólnie starają się o dofinansowanie w ramach programu EUCF (European City Facility). Fundusze pozwoliłyby na opracowanie koncepcji inwestycyjnej takiego przedsięwzięcia. To od nich zależy, czy projekt tramwaju wodnego nabierze tempa. Decyzję EUCF poznamy najprawdopodobniej jesienią.

W ramach koncepcji inwestycyjnej, gminy aglomeracji chciałyby przeprowadzić przede wszystkim:

  • analizę inwestycyjną, wskazującą optymalne rozwiązania planowanego systemu w kontekście korzyści dla lokalnych społeczności,
  • analizę ekonomiczno-finansową, wskazującą źródła finansowania oraz badanie popytu na tego typu usługi.

W Biurze Rozwoju Wrocławia zaprojektowano już tymczasem linię pilotażową

Łączyłaby ona rejon gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego ze śluzą Szczytniki i okolicami Politechniki Wrocławskiej, a następnie Starą Odrą i Kanałem Miejskim prowadziła w stronę mostów Osobowickich i śluzy Różanka. Na trasie znalazłoby się 15 przystanków. Szacuje się, że pokonanie całej trasy zajmowałoby około 1,5 godziny.

tramwaj wodny trasa pilotażowa

Rys. www.wroclaw.pl, źródło danych: Biuro Rozwoju Wrocławia

Nie wiadomo jeszcze, kto byłby operatorem takiego środka transportu: zewnętrzna firma, czy miejski przewoźnik. To jedno z wielu pytań, na które miasto szuka nadal odpowiedzi.

Docelowo po Wrocławiu tramwaje wodne mogłyby pływać po czterech liniach

 Miasto przeanalizowało obszar całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, na którym docelowo funkcjonować będą cztery trasy tramwaju wodnego, których przebieg wyznaczony został w oparciu o lokalne uwarunkowania oraz planowane inwestycje w rejonie rzeki Odry. Lokalizacja przystanków uwzględnia ważne miejsca na mapie Wrocławia oraz powiązanie z przystankami kołowej komunikacji publicznej. Zakłada się, że funkcjonowanie tramwaju wodnego będzie całoroczne, przy uwzględnieniu warunków pogodowych i stanu wód. Analizowane są także możliwości połączenia w przyszłości systemów tramwajów wodnych w Gminach Aglomeracji Wrocławskiej położonych wzdłuż rzeki Odry – mówi Mateusz Majka, koordynator ds. polityki rzecznej z Biura Rozwoju Wrocławia.

„Niebieski stół”

Za opracowanie projektów tras oraz przystanków tramwaju wodnego odpowiada powołany przez prezydenta miasta w kwietniu 2019 r. Zespół „Niebieski stół”. Wchodzący w jego skład urzędnicy i pracownicy jednostek miejskich, zajmują się kontynuacją polityki rzecznej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Opracowują m.in. (we współpracy z Wodami Polskimi i Urzędem Żeglugi Śródlądowej) tzw. mapę koordynacyjną, która będzie podstawą przy opiniowaniu lokalizacji przystani, domów na wodzie czy obiektów usługowych i gastronomicznych nad wodą. Analizują także możliwości zlokalizowania na Rędzinie portu rzecznego, który stałby się multimodalnym centrum logistycznym. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl