Bądź na spotkaniu!

Sprawdź terminy i miejsca spotkań. Bądź z nami!

Spotkanie konsultacyjne

13.03.2019 w godzinach 17.00–20.00 w Ośrodku Działań Artystycznych FIRLEJ, przy ul. Grabiszyńskiej 56 odbędzie się spotkanie. Najpierw projektanci zaprezentują koncepcję, przygotowaną między innymi na podstawie opinii zebranych podczas pierwszego etapu, a następnie przy stolikach uczestnicy będą mogli odnieść się do propozycji projektowej w podziale na poszczególne części Promenady. Każdy z uczestników będzie musiał dokonać wyboru części, do której chce zgłosić swoją opinię. Zależy nam bowiem na rozmowie o danej części z jej bezpośrednimi użytkownikami, a więc mieszkańcami z jej okolic.

Spotkanie otwarte jest dla wszystkich, nie obowiązują żadne zgłoszenia.

Spacery informacyjno-konsultacyjne na trasie Promenady Krzyckiej

  • 2.10.2018, g. 15.30 | odcinek zachodni od ul Grabiszyńskiej do Racławickiej | Start: ul. Grabiszyńska przy wiadukcie kolejowym/pl. Srebrny
  • 3.10.2018, g. 15.30 | odcinek środkowy od ul. Racławickiej do Orawskiej | Start: ul. Krzycka przy pętli autobusowej
  • 4.10.2018, g. 15.30 | odcinek wschodni od ul. Wyścigowej do Ziębickiej | Start: ul. Wyścigowa przy wiadukcie kolejowym

Zobacz o czym rozmawiamy
Zgłoś swoje uwagi!