Szkoła Liderów - o tym warto wiedzieć, zgłaszając projekt do WBO

20 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Szkoły Liderów WBO – „Wrocławski Budżet Obywatelski od podstaw”. Obejrzyj relację wideo i zapoznaj się z kluczowymi informacjami.

Projekty w tegorocznej edycji WBO zgłaszać można do 15 lutego. Może to zrobić każdy mieszkaniec Wrocławia. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu ani polskie obywatelstwo. Nie ma także granicy wieku. Liderem projektu może być również osoba niepełnoletnia.

Podczas pierwszego spotkania Szkoły Liderów WBO omówiony został - krok po kroku - cały proces Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiciele urzędu odpowiadali także na pytania internautów. Pełen zapis transmisji znajdziecie poniżej. W kolejnych akapitach przytaczamy najważniejsze fakty, związane z etapem pisania i składania projektu.

Zobacz, jak wypełnić formularz

O czym warto pamiętać składając wniosek?

Projekty muszą być ogólnodostępne

Oznacza to, że wszyscy chętni mieszkańcy Wrocławia powinni móc z nich korzystać.

- To nie wyklucza możliwości czasowego zamknięcia danego obiektu. Np. na noc, ze względów bezpieczeństwa, czy na terenach szkolnych w celu odbycia zajęć z wuefu. Ale generalnie każdy chętny mieszkaniec Wrocławia musi móc skorzystać z takiego projektu bez ponoszenia dodatkowych opłat. To nie może być zamknięta przestrzeń – tłumaczy Przemysław Leszyński z Wydziału Partycypacji Społecznej.

Projekty muszą być realizowane na terenie gminy

- Wydajemy publiczne pieniądze, które z założenia powinny być wydatkowane na cele publiczne, czyli na te grunty i nieruchomości, co do których gmina ma prawo do dysponowania na cele budowlane. Istotny jest także tytuł prawny do terenu, gdyż tylko dysponowanie takim tytułem przez gminę pozwoli na realizację zasady powszechnego dostępu do infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. Mówiąc obrazowo, pozwoli to na uniknięcie sytuacji, gdy właściciel udostępni teren na czas realizacji inwestycji, a chwilę potem ogrodzi go płotem i zacznie pobierać opłaty za wstęp – wyjaśnia Sebastian Wolszczak z Wydziału Partycypacji Społecznej.

Mapa własności na geoportalu gis.um.wroc.pl

To, czy dana lokalizacja na pewno nadaje się do WBO, najlepiej jest sprawdzić na geoportalu Wrocław.

- Tam wśród wielu map jest mapa własności, gdzie Wrocław jest podzielony na działki, a każda działka ma swój kolor. Działki żółte (własność gminy) i jasnozielone (własność gminy w zarządzie, użytkowaniu), na pewno nadają się do składania projektów WBO. Dodatkowo na tym portalu można sprawdzić też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mówi Przemysław Leszyński.

Odstępstwa od tej zasady są czasami możliwe. Zdarzało się kilkakrotnie, że miasto zrealizowało projekt WBO na działce, która wcześniej do niego nie należała - udało się jednak ją pozyskać. Więcej informacji na temat takich precedensów znajdziecie w zapisie wideo ze spotkania:

Uniwersalne projektowanie

Kolejnym warunkiem formalnym jest zasada, że projekty muszą być zgodne z uniwersalnym projektowaniem. To taki sposób projektowania inwestycji, żeby była ona dostępna dla jak największej liczby ludzi, w tym np. osób z niepełnosprawnościami albo dla osób starszych.

- To najczęściej są dosyć elastyczne kryteria, które da się doprecyzować na etapie realizacji, ale lider, składając wniosek, musi pamiętać, że to jest też jeden z wymogów formalnych – wyjaśnia Przemysław Leszczyński.

Musimy oszacować koszt inwestycji

Szacunkowy koszt powinniśmy traktować jako element opisu projektu. Jeżeli dla przykładu wpiszemy w projekcie placu zabaw 2 mln złotych, urzędnicy będą od razu wiedzieć, że chodzi nam o duży i bogato wyposażony plac. Jeśli wpiszemy 250 tys. złotych, będzie to informacja, że ma to być mały, najbardziej podstawowy plac zabaw. W wycenie można się pomylić – będzie ona zweryfikowana, chodzi natomiast o określenie ogólnego pułapu kosztów.

Jak można dowiedzieć się więcej o wycenianiu projektów?

Dobrym sposobem będzie zapoznanie się z wynikami przetargów, np. na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej lub ZDiUM. Możemy również zadzwonić do Wydziału Partycypacji Społecznej, urzędnicy zajmujący się WBO pomogą nam wówczas oszacować koszty projektu.

Możemy także skorzystać z doświadczenia jednostek miejskich zajmujących się realizacją projektów z WBO, np. Zarządu Zieleni Miejskiej.  

- Jeżeli chodzi o tereny zieleni, to przyjmujemy, że uporządkowanie terenu i takie bieżące działania na terenie już istniejącego parku, jakaś niewielka modernizacja, to jest około milion złotych na hektar. Zrobienie całkiem nowego parku to 2 miliony za hektar – mówi Monika Pec-Święcicka z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Wrocław chroni zieleń

Jak podkreśla Monika Pec-Święcicka, zgłaszane do WBO projekty muszą uwzględniać ochronę istniejącej zieleni. Projekty, które miałyby skutkować uszczerbkiem zadrzewienia albo siedlisk, będą zweryfikowane negatywnie.

Nie tylko projekty inwestycyjne

Zgłaszać możemy również projekty nieinwestycyjne, np. organizację festiwalu, szkolenia, itp.

- Co jest ważne, taki projekt też musi być ogólnodostępny – zwraca uwagę Przemysław Leszyński. Nie wyklucza to możliwości zorganizowania zapisów, ale zapisać się bez ponoszenia opłat musiałby móc każdy. 

Przeczytaj również WBO: narzędziownik lidera projektu

Zgłoś projekt