Sportowa Trawowa. Jest raport z konsultacji

W czerwcu prowadziliśmy lokalne konsultacje na Muchoborze Wielkim i pytaliśmy mieszkańców jak zagospodarować teren obiektu sportowego przy ulicy Trawowej. Dziś przedstawiamy raport. Zapraszamy do lektury.

TERMIN KONSULTACJI
9 – 30 czerwca 2017

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Trawowej.

ZAKRES KONSULTACJI
Sposób zagospodarowania obiektu będącego przedmiotem konsultacji, jego ewentualna rozbudowa o kolejne funkcje sportowe, elementy małej infrastruktury, nasadzenia zieleni, itp.

EFEKT KONSULTACJI

  • 537 ankiet
  • 259 uwag
  • spotkanie konsultacyjne - 21 czerwca 2017

WWW

www.wroclaw.pl/rozmawia/sportowa-trawowa

 

WNIOSKI Z KONSULTACJI (wybrane)

1. Wyniki ankiety:

Można postawić  tezę,  że zagospodarowanie terenu przy ul. Trawowej powinno być  ukierunkowane bardziej na cele rekreacyjne: budowę placu zabaw dla dzieci, dodatkowych boisk umożliwiających uprawianie  nowych  dyscyplin  sportowych.  Równie  ważnym  elementem  jest  według mieszkańców  zwiększenie  ilości  zieleni  przy  boisku  oraz  ogólna  poprawa  estetyki obiektu.  Jednocześnie  w  przypadku  pełnej  modernizacji  obiektu  przy  ul.  Trawowej respondenci dostrzegają szansę na zwiększenie bezpieczeństwa dzięki oświetleniu ww. terenu.

2. Trzy najważniejsze inwestycje możliwe do zrealizowania w kolejnych etapach rozbudowy boiska przy ul. Trawowej

  •  plac zabaw (26%), 
  • zieleń  uzupełniająca:  na  pozostałym  obszarze  trawniki,  krzewy,  drzewa (23%),

  • boisko  do  piłki  plażowej,  boisko  do  koszykówki  –  obydwa  ogrodzone piłkochwytem (18%)

3. Trzy inwestycje, które zdaniem respondentów mogą pogorszyć jakość życia okolicznych mieszkańców

  •  miejsce postojowe od ul. Hłaski (19%),
  •  jednokondygnacyjny  budynek  zaplecza  (od  strony  ul.  Hłaski)  z  szatniami, zapleczem  sanitarnym,  pomieszczeniem  sędziów,  toaletą  ogólnodostępna,itp. (7%),

  • ogrodzenie zewnętrzne terenu (7%).

Więcej informacji i danych w raporcie - tutaj:

 

Do pobrania