wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

29°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Rusza projekt „Osiedla kompletne”

Biuro Rozwoju Wrocławia rusza z nowym projektem „Osiedla kompletne”. Na podstawie konsultacji z mieszkańcami wybranych obszarów miasta zaproponowana zostanie ścieżka rozwoju osiedla. Pierwsze konsultacja 11 maja na dwóch osiedlach.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyszedł z inicjatywą opracowania wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych. Pilotażowy projekt został właśnie rozpoczęty przez Biuro Rozwoju Wrocławia, a jego rezultaty poznamy do końca tego kwartału. Program jest kontynuacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2019.

W tegorocznym programie pilotażowym wezmą udział cztery obszary wybrane przez urbanistów: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe. Na podstawie konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami, badań i zebranych uwarunkowań specjaliści z Biura Rozwoju Wrocławia zaproponują ścieżkę rozwoju tych obszarów. 

Konsultacje: Osiedla kompletne

Konsultacje: Osiedla kompletne

Termin od 11 maja 2019 do 18 maja 2019

Miejsce Rada Osiedla Powstańców Śląskich

Zobacz

– Chcemy zgłębić naszą analizę, tak aby powstała znacznie bardziej szczegółowa wizja, dająca nam perspektywę myślenia o realnych i rzeczywistych potrzebach tak nas, jako mieszkańców Wrocławia, jak i Rad Osiedla poszczególnych obszarów miasta. Zależy nam na komforcie osób młodych, starszych i niepełnosprawnych. Ważny jest transport drogowy, ergonomia, dostęp do usług publicznych i pracy, a prowadzone konsultacje pozwolą nam stworzyć platformę, która umożliwi wyrażenie potrzeb różnych grup społecznych – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

mapy czterech osiedli biorących udział w projekcie

Dlaczego akurat wybrano te obszary? Otóż wynika to z potrzeb tych jednostek oraz zamiaru zbadania struktur miejskich różnorodnych pod kątem sposobu funkcjonowania i typu zabudowy. Dla przykładu, Śródmieście Południowe jest przykładem obszaru o charakterze wielkomiejskim dobrze skomunikowanym z centrum Wrocławia, z kolei Jagodno reprezentuje teren dynamicznie rozwijający się z silną aktywnością środowiska deweloperskiego.

– Każdy obszar, na którym realizowany będzie nasz projekt, jest zdecydowanie różny. Ma inny charakter, inny styl zamieszkania i to było główne założenie wyboru pierwszych osiedli, nad którymi będziemy pracować. Chcieliśmy uchwycić miasto sublokalnie, aby dowiedzieć się, czym kompletne osiedle jest dla mieszkańców danego obszaru. To oni najlepiej wskażą newralgiczne punkty swojego otoczenia, nad którym trzeba pracować. Można powiedzieć, że to rodzaj wspólnego paktu na rzecz dobrej przestrzeni i kolejny krok ku doskonaleniu miasta – dodaje Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.

Niewykluczone, że po pilotażu podobne prace będą prowadzone w innych jednostkach urbanistycznych, w celu wzmacniania ich przestrzeni i samorządności.

Łukasz Medeksza i Jakub Mazur

Trzy etapy projektu Osiedla kompletne

Osiedle kompletne to takie, na którym dobrze się mieszka. Zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter oraz zapewnia dostęp do zieleni. Projekt pod nazwą Osiedla kompletne składa się z trzech etapów

Rozpoczyna się pierwszy z nich, dotyczący rozpoznania potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz badania obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu.

Drugi etap będzie miał charakter prac projektowych, a jego zakończeniem będzie poddanie materiału do publicznej oceny. Etap ostatni będzie polegał na wprowadzeniu zmian wynikających z otrzymanych uwag oraz stworzeniu ogólnodostępnego opracowania „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”.

Powstały materiał stanie się doskonałym wsparciem dla jednostek miejskich, jak i mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań: Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, inicjatywy Rad Osiedli, zmian zagospodarowania i komunikacji, określania potrzeb aktualizacji planów miejscowych lub objęcia danego obszaru nowym przystąpieniem. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu.

– Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z tego, że możemy współuczestniczyć w tym projekcie. Przywiązujemy dużą wagę do kompleksowego zagospodarowania przestrzeni dla naszych mieszkańców. Rady Osiedli są istotnym partnerem. Są największym posiadaczem wiedzy, co na danym obszarze należy wykonać, ale także pełnią rolę największego beneficjenta programu. Stworzone wytyczne pozwolą jeszcze lepiej dbać o interesy mieszkańców. Czekaliśmy na taki projekt i jesteśmy wdzięczni, że program doszedł do skutku – mówi Michał Kwiatkowski z Wrocławskiego Forum Osiedlowego.

Konsultacje z mieszkańcami i użytkownikami wybranych obszarów

Konsultacje z mieszkańcami i użytkownikami wybranych obszarów (podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe itp.) wybranych obszarów, dla których powstaną wytyczne przestrzenne potrwają od 7 do 31 maja 2019 r. Pozwolą na zebranie opinii mieszkańców, rekomendacji do wyznaczenia kierunków rozwoju wybranych terenów i inicjatyw pozainfrastrukturalnych oraz określenia wytycznych planistycznych dla obszarów objętych badaniem.

Spotkania na każdym osiedlu, jak również opracowanie, będą się koncentrowały wokół zagadnień historii, tradycji, tożsamości i zasad funkcjonowania przestrzeni i społeczności oraz cech i miejsc unikalnych, przestrzeni wspólnych i terenów zielonych, struktur usług, wraz ze wskazaniem na istniejące lub pożądane lokalne centra i jakość ich wyposażenia oraz jakość i rodzaj poruszania się w ramach siatki powiązań osiedlowych.

Jakie konsultacje?

  • Ankieta, która przeprowadzana będzie od 10 do 31 maja 2019 r. 
  • Spotkania stolikowe na wybranych w pilotażu obszarach:

11 maja, g. 11.00 – 14.00 | ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE | Rada Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96a11 maja, g. 11.00 – 14.00 | JERZMANOWO/JARNOŁTÓW | Świetlica, ul. Jerzmanowska 10218 maja, g. 11.00 – 14.00 | MAŚLICE MAŁE | ZSP 12, ul. Suwalska 518 maja, g. 11.00 – 14.00 | JAGODNO | Rada Osiedla Jagodno, ul. Jagodzińska 15

Spacery konsultacyjne, które zaplanowano od 20 do 31 maja 2019 r., jednak dokładne terminy i trasy zostaną ustalone z uczestnikami spotkań.

plakat konsultacji społecznych - osiedla kompletne

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Żółty Parasol" i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Konsultacje Osiedla kompletne prowadzone są przy wsparciu Wrocławskiego Forum Osiedlowego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl