Rozpoczęły się konsultacje społeczne o trasie tramwaju na Ołtaszyn

Osiem wariantów przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn – to punkt wyjścia do konsultacji społecznych na temat nowego połączenia, które rozpoczęły się w poniedziałek, 11 września.

Sześć z przestawionych rozwiązań to pomysły mieszkańców Ołtaszyna, które pojawiły się podczas spotkań dotyczących prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Dwa kolejne warianty opracował niezależny ekspert, specjalista w zakresie transportu publicznego.

Wszystkie warianty są dokładnie opisane na stronie internetowej: zielony TRAMWAJ Ołtaszyn, która została uruchomiona w poniedziałek, 11 września.

– Jesteśmy w bardzo wczesnej fazie przygotowań koncepcyjnych trasy na Ołtaszyn. Chcielibyśmy teraz wspólnie z mieszkańcami przeanalizować poszczególne pomysły, dotyczące jej przebiegu, i na tej podstawie wybrać najlepsze rozwiązania – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia.

Ten etap konsultacji składa się z dwóch elementów. Pierwszy to możliwość nadsyłania uwag i opinii, dotyczących poszczególnych wariantów trasy tramwajowej na Ołtaszyn. Można to zrobić za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: zielony TRAMWAJ Ołtaszyn.

Drugi to warsztaty z udziałem wrocławian, specjalistów ds. transportu, przedstawicieli magistratu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 19 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego 8; drugie na 21 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej 1.

Monika Kozłowska-Święconek: – Optymalnie byłoby, gdyby udało się wskazać dwa rekomendowane warianty, które mogłyby stać się punktem wyjścia do dalszych prac.

Zakończenie konsultacji 2 października.

Bądź z nami! Zapisz się na spotkanie warsztatowe lub przekaż swoje uwagi!