Realizacja projektów WBO 2014 - 2017

Stan na grudzień 2017.

 

WBO 2014 – 89 projektów
Infogram

 

WBO 2014

89 projektów

  • zrealizowane – 88 projekty (ok. 99%)
  • niezrealizowane – 1 projekt (ok. 1%) -nr 301 – Park „Ślężański Mamut”- otwarcie ofert 5.01.2018 r.

Sprawdź stan realizacji

WBO 2015

79 projektów

  • zrealizowane – 76 projektów (ok. 96% z całości)
  • niezrealizowane – 3 projekty (ok. 4% z całości) tj.:

nr 59 - Drogi dla rowerów na ul. Piłsudskiego od pl. Legionów do Świdnickiej – długi czas projektowania, realizowany wspólnie z „Programem Rowerowym”; planowany termin zakończenia 31.05.2018

nr 570 - Remont nawierzchni zakończenia ulicy Wapiennej – długo trwała procedura przejęcia działki od AMW; przetarg na realizację w I kwartale 2018 r.

nr 810 - Boisko do siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona w pobliżu ul. Pełczyńskiej (przedłużenie ul. Obornickiej) – projekt wszedł do realizacji z listy rezerwowej; obecnie ZIM jest w trakcie wyboru Projektanta w celu sporządzenia koncepcji zagospodarowania całego terenu. W roku 2018 zakończenie inwestycji.

Sprawdź stan realizacji

 

WBO 2016

67 projektów

  • zrealizowane – 24 projekty (ok. 36%)
  • niezrealizowane – 43 projekty (ok. 64%) – powodem są głównie długie terminy uzgodnień projektów oraz kilkakrotne powtarzane postępowania przetargowe na realizację inwestycji

Sprawdź stan realizacji

 

WBO 2017 - 64 projekty

Wszystkie w realizacji, jednostki są w trakcie spotkań z Liderami i przygotowywania zapytań ofertowych na sporządzenia dokumentacji projektowych.

Sprawdź stan realizacji