Pomoc psychologiczna, poradnictwo, telefony zaufania

NGO oraz instytucje przestawiły się na tryb zdalny oferując cenną pomoc mieszkańcom. Sprawdź nasze zestawienie.

Organizacje pozarządowe (ale również wyspecjalizowane instytucje) realizują we Wrocławiu szereg zadań zlecanych przez Gminę, praktycznie we wszystkich sferach życia społecznego wrocławian. Także tych dotyczących szeroko pojmowanej pomocy społecznej czy poradnictwa. NGO pomagają osobom krzywdzonym, uzależnionym, chorym, tym które są wykluczone społecznie. 

Oto lista podmiotów i zakres oferowanego wsparcia dla mieszkańców w czasie epidemii:

  • Pomoc psychologiczna

  • Poradnictwo prawne i obywatelskie

  • Wsparcie psychologiczne i „telefon zaufania” dla osób doświadczających przemocy

  • Wsparcie edukacyjne i poradnictwo zdrowotne

  • Poradnictwo rodzinne – informacja i wsparcie psychologiczne

  • Poradnictwo dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

  • Kluby abstynenta

  • Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym

Poniżej przestawiamy aktualne - na ten moment – kontakty i ofertę. Warto jednak zawsze sprawdzać bieżące, uzupełniające informacje na stronach www i FB danych podmiotów. 

Do pobrania