Park Mamuta później – będzie ponowny przetarg

17 sierpnia Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył bez rozstrzygnięcia przetarg na przebudowę zagospodarowania terenu przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach projektu - „PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników"– wybranego przez mieszkańców we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma – ROTOMAT Sp. z o.o. proponując za wykonanie zadania 3.683.757,00 zł brutto. Zaproponowana kwota przewyższyła tą, którą Zarząd Zieleni Miejskiej zamierzał przeznaczyć na inwestycję o ponad 2,3 mln zł brutto.

Podczas postępowania przetargowego pojawiło się wiele pytań od potencjalnych oferentów dotyczących wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2018 r. Wychodząc naprzeciw zapytaniom, Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o ponownym rozpisaniu postępowania przetargowego jednak z terminem realizacji prac do II kwartału 2018 r. (15 czerwca 2018 r.).

– Powtarzamy procedurę przetargową jak najszybciej i mamy nadzieję, że po przedłużeniu terminu realizacji znajdziemy wykonawcę.  Mamy świadomość, że inwestycja zostanie zrealizowana w późniejszym terminie, jednakże zaoferowana kwota zdecydowanie przewyższyła budżet jaki wyznaczyliśmy na ten projekt – mówi Monika Pęc-Święcicka, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Na etapie przygotowawczym realizacji Parku Wspólnotowego Ślężański Mamut zostały zrealizowane prace projektowe, uzyskano również niezbędne uzgodnienia i wytyczne do realizacji zadania. Najtrudniejszą do usunięcia była kolizja z linią wysokiego napięcia przebiegającą nad terenem przyszłego parku. Firma Tauron musiała ją przebudować, by mieszkańcy mogli tutaj bezpiecznie przebywać. Uporządkowano również skomplikowane kwestie dostępu do gruntów – rozwiązano ponad 30 umów dzierżaw gruntowych – tereny były wcześniej użytkowane przez działkowców.

 

W ramach inwestycji WBO Ślężański Mamut, dla której autorem dokumentacji projektowej jest biuro Creoproject Bartosza Żmud,  powstanie kompleksowo zagospodarowany teren. W pierwszym etapie planowane jest uporządkowanie i oczyszczenie terenu  oraz budowa ścieżek. W centralnej części parku powstanie plac zabaw, z ponad 8-metrowej wysokości konstrukcją w kształcie mamuta. Powstanie także siłownia terenowa (tzw. cross-mut). Dopełnieniem będą  siedziska i stojaki na rowery.