Oświadczenie wrocławskiej rady pożytku w sprawie działalności Stowarzyszenia Ludzie Ludziom

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmuje stanowisko.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w nawiązaniu do kontrowersji związanych z działalnością Stowarzyszenia Pomocy "Ludzie Ludziom" i prowadzonego przez nie domu socjalnego dla mężczyzn przy ulicy Obornickiej, wystosowało uchwałę - oświadczenie.

W jego treści czytamy m.in.:

"(...) Chcemy wyrazić zaniepokojenie konsekwencjami niesłusznie podsycanej atmosfery niebezpieczeństwa i negacji podstawowych zasad dialogu. Obawiamy się, że jedynym skutkiem tej nagonki będzie zbudowanie podziałów i nieufności między mieszkańcami Wrocławia, zmarnowanie potencjału tkwiącego we współpracy między stowarzyszeniem a osiedlem i innymi placówkami, a także zaprzepaszczenie szansy na nowy start dla ludzi z bezdomnością."

 


Dokument dostępny jest również w załączniku.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych,  Rady Miejskiej Wrocławia oraz reprezentanci prezydenta Wrocławia.

Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, strategii rozwoju gminy, a także spraw dotyczących współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi. Kadencja rady trwa 3 lata. Skład WRDPP - link

Do pobrania