Ostateczne wyniki WBO 2017

Znamy już liczbę projektów oraz ich podział wedle kategorii.

Aktualizacja (02.03.2017): Doszedł nam pocztą tradycyjną jeszcze jeden projekt (pieszo / rowerowy) na formularzu papierowym. Zmieniamy statystyki.

Podliczyliśmy głosy papierowe. Ostateczne wyniki startu WBO 2017 wyglądają następująco:

Do #WBO2017, zgłoszono 754 projekty:

741 elektronicznie, 13 złożono w wersji papierowej.

Projekty wg kategorii:


• zieleń / rekreacja – 199
• pieszo / rowerowe – 171
• drogowe – 109
• sport – 60
• komunikacja zbiorowa – 54
• podwórka - 39
• place zabaw – 25
• rewitalizacja – 24
• inne – 60

Liczba liderów WBO 2017 – 447.

Najwięcej projektów, 88 zgłoszono w rejonie nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie), najmniej, 19 w rejonie nr 11 (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)

Teraz wszystkie pomysły będą weryfikowane pod względem formalnym, a w czerwcu odbędą się spotkania z liderami, na których będziemy omawiać wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek.