wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2021
 6. Jak zakładać ogrody społeczne?
 7. Jak zakładać ogrody społeczne? [Raport z konsultacji]
Rysunek przedstawiający dwa owoce gruszy, napis: "Sadzisz?". Grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
Rysunek przedstawiający dwa owoce gruszy, napis: "Sadzisz?". Grafika ilustracyjna

Zapoznaj się z raportem konsultacji społecznych w sprawie procedury zakładania ogrodów społecznych.

 

Nazwa
Jak zakładać ogrody społeczne?
Co konsultujemy?
Procedurę zakładania ogrodów społecznych
Termin
28 września–24 października 2021 r.
Zakres
 • Jak przyszli ogrodnicy i ogrodniczki chcą się organizować (np. poprzez grupy nieformalne czy grupy formalne zakładane na potrzeby tworzenia ogrodów)?
 • Czy ogrody powinny być otwarte czy zamknięte dla osób spoza grupy tworzącej ogród?
 • Jakie jest zapotrzebowanie na szkolenia? Jakie tematy szkoleń są najbardziej potrzebne?
 • W jaki sposób Miasto może wesprzeć mieszkanki i mieszkańców w zakładaniu ogrodów?
Cel
Utworzenie grupy osób zainteresowanych powstaniem ogrodów społecznych oraz, na bazie ich opinii, wypracowanie procedury tworzenia ogrodów społecznych („krok po kroku”), która zostanie zapisana w postaci regulaminu.
Formy
 • e–formularz opinii 28.09–24.10.2021 r.
 • spotkanie konsultacyjne 5.10.2021 r., godz. 17.30.
 • punkt konsultacyjny 9.10.2021 r., godz. 12.00–15.00
 • e–debata konsultacyjna 12.10.2021 r., godz. 17.30
Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osoby zainteresowane rolnictwem i ogrodnictwem miejskim, zrównoważonym rozwojem, ochroną przyrody
Efekt
Raport z konsultacji, na bazie którego powstanie procedura i regulamin.
Promocja
 • BIP Urząd Miejski Wrocławia
 • plakaty (w różnych miejscach miasta) – ok 50 szt.
 • biuletyn papierowy i strona główna wroclaw.pl
 • Wrocław Rozmawia: www, FB, Twitter, Instagram
 • FB: wydarzenie, grupy osiedlowe, grupa WRO-NGO, FB - FEPS, Galeria Dizajn (BWA Wrocław) oraz Ołbiński Ogród Otwarty, fora osób zainteresowanych
 • informacja do samorządów osiedlowych i SCAL Wrocław, NGO (Sektor 3, Tratwa)
 • maile do interesariuszy
Liczba uczestników
 • e-formularz - 26 osób
 • e-spotkanie i debata - 43 osoby
 • punkt konsultacyjny - 18 osób
Liczba opinii
 • e-formularz

Podsumowanie

Celem konsultacji było utworzenie grupy osób zainteresowanych powstaniem ogrodów społecznych oraz, na bazie ich opinii, wypracowanie procedury zakładania ogrodów społecznych, która zostanie zapisana w postaci regulaminu. Opinie można było wyrazić podczas spotkania w punkcie konsultacyjnym oraz w czasie e-spotkania i e-debaty, a także przez e-formularz i mailem.

Zgłoszone opinie

Wymieniono pomysły na sposoby organizowania ogrodów: przez  grupy mieszkańców (grupy nieformalne) i grupy formalne (organizacje pozarządowe) czy przy instytucjach publicznych, m.in. uczelniach wyższych i placówkach oświatowych. Rozmawiano także o dostępności ogrodów, które powinny być otwarte dla wszystkich pod warunkiem, że ludzie będą dbać o wspólną przestrzeń, szanować ją i korzystać z niej.

Takie ogrody to zarówno miejsce spotkań ludzi, jak i obszar uprawy roślin; mogłyby być w nich realizowane różnego rodzaju działania związane z edukacją.

Mówiono o tym, że warto organizować szkolenia dla osób prowadzących ogrody, m.in. nt. uprawy permakulturowej oraz ekologicznej czy z zakresu przepisów prawnych. Zwracano uwagę także na kwestię dzielenia się: sprzętem, wiedzą czy nasionami.

Perspektywy

Wydział Wody i Energii (WWE, obecnie Wydział Klimatu i Energii), który inicjował te konsultacje, dokonał analizy opinii. Ze względu na to, że to jest bardzo wczesny etap prac (w czasie konsultacji trwały rozmowy z zarządcami terenów), nie było możliwości udzielić wnikliwych odpowiedzi na każdą opinię. To, co najważniejsze, to fakt, że na bazie zgłoszonych opinii powstanie regulamin opisujący krok po kroku procedurę zakładania ogrodów społecznych.

Dokument jest w fazie opracowywania i jego założenia omawiane są na bieżąco z zainteresowanymi grupami. WWE będzie chętnie współpracować z każdym chętnym do założenia i prowadzenia ogrodu społecznego w mieście. W tej sprawie można kontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: foodSHIFT2030(at)um.wroc.pl, do czego serdecznie zachęcamy.

Warto podkreślić, że w ramach projektu FoodSHIFT2030 planowany jest cykl szkoleń wspierających przyszłych ogrodników i ogrodniczki, działa również Doradca Ogrodniczy - Foodshift2030 WRO Lab i facebookowa grupa zrzeszająca osoby zainteresowane zakładaniem ogrodów społecznych, Jadalne Miasto Wrocław.

Partnerzy lokalni

Partnerami konsultacji byli: Galeria Dizajn (BWA Wrocław) oraz Ołbiński Ogród Otwarty. Partnerzy odpowiadali za udostępnienie i przygotowanie miejsc na spotkania konsultacyjne, a także wsparli promocję procesu konsultacyjnego. 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl