Ogłoszenie w sprawie utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego

Zaproszenie do składaniu koncepcji w sprawie utworzenia i prowadzeniu przedszkola publicznego

Koncepcję wraz z dokumentami należy składać w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-950 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4,IV piętro, pokój 439 (kancelaria) do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Koncepcję wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób:

Zaproszenie nr 2 - „Koncepcja utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego w nieruchomości STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu” oraz należy podać nazwę i adres oferenta.

W przypadku składania koncepcji z dokumentami osobiście w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oferent otrzyma potwierdzenie złożenia koncepcji z datą wpływu na własnym, drugim egzemplarzu – kopii koncepcji.

Do pobrania