wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:55

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Obowiązek dla NGO – dostosowanie stron www

Od 23 września br. wszystkie organizacje posiadające strony www lub aplikacje mobilne mające w statucie zapis, że prowadzą działalność w obszarach pożytku publicznego:

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2018r.poz.2190 i 2219);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

muszą stosować ustawę o dostępności cyfrowej.

Wynika to z treści art. 2 pkt 5) przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy jej zapisy dotyczące obowiązków organizacji w zakresie dostępności cyfrowej wchodzą w życie w zakresie:

  • stron internetowych organizacji pozarządowych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
  • stron internetowych organizacji pozarządowych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
  • aplikacji mobilnych organizacji pozarządowych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Dodatkowo, art. 8 przedmiotowej ustawy zawiera zapis wskazujący, że organizacja pozarządowa, której zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Strony internetowe oraz aplikacje mobilne muszą spełniać normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w sekcji 9 (Strony www), 10 (dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej) oraz 11 (Oprogramowanie) normy (w Polsce realizowana za pomocą wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA) – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE).

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl