wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. NGO mogą uzyskać ulgę na ogrzewanie. Jakie obowiązki należy spełnić, aby ją uzyskać?

NGO mogą uzyskać ulgę na ogrzewanie. Jakie obowiązki należy spełnić, aby ją uzyskać?

Mateusz Lubański, Maciej Wołodko,

Sezon grzewczy we Wrocławiu. Na zdjęciu panorama miasta pokrytego śniegiem fot. Tomasz Hołod - www.wroclaw.pl
Sezon grzewczy we Wrocławiu. Na zdjęciu panorama miasta pokrytego śniegiem

Ruszają dopłaty do ogrzewania – wnioski można składać do 7 października u swego dostawcy ciepła. Ustawa o wsparciu przewiduje różną wysokość dofinansowania w zależności od źródła ogrzewania. Ile wynoszą ulgi na ogrzewanie? Sprawdźcie, co należy zrobić, aby z nich skorzystać.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) weszła w życie 20 września 2022 r. Celem jej wprowadzenia jest ograniczenie negatywnych skutków kryzysu energetycznego, który powoduje dynamiczne wzrosty cen ciepła.

Ustawa nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

  • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,
  • dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Wsparcie ma obowiązywać od października 2022 do kwietnia 2023.

Kto może skorzystać z ulgi na ogrzewanie?

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się między innymi dla gospodarstw domowych oraz części wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Wśród nich są również NGO.

Szczegółowe informacje odnośnie podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia znajdują się w art. 4 ust. 1 pkt 4. ustawy.

Jakie obowiązki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

W celu skorzystania z ulgi, do 7 października należy złożyć oświadczenie u swojego dostawcy ciepła, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975).

Złożenie oświadczenia po 7 października obowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec uprawnionego podmiotu ulgi od kolejnego miesiąca. Jeśli jednak oświadczenie nie zostanie złożone w ciągu 21 dni od nabycia uprawnienia, sprzedawca ciepła będzie uprawniony do niestosowania wspomnianej ulgi.

Pomocne linki

Otwarte konkursy ofert - kopie oświadczeń do Wydziału Partycypacji Społecznej

Kopie lub skany oświadczeń o ubieganiu się o ulgę, należy dostarczyć do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dostarczyć można skan mejlowo (wss(at)um.wroc.pl) lub kopię na adres wydziału: 50-031 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4 lub stacjonarnie do sekretariatu (p. 120, I piętro).

Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że startując w konkursach na realizację zadań, nie będzie można zwiększać kosztów oferty o ceny energii bez uwzględnienia ulgi. Po stronie NGO jest dopełnienie formalności, aby móc z niej skorzystać.

Informacja dla NGO wynajmujących lokal od Zarządu Zasobu Komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje:

W myśl zapisów ustawy została ustalona średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Aby ją dla Państwa uzyskać, Zarząd Zasobu Komunalnego jest zobowiązany do złożenia stosownych oświadczeń do sprzedawcy ciepła. Wysłaliśmy specjalną informację do Państwa na ten temat (wraz z oświadczeniem).

Dlatego też prosimy najpierw o weryfikację uprawnień do otrzymania ulgi ( art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy), a jeśli jest ona pozytywna o wypełnienie i podpisanie oświadczenia. Mogą to zrobić osoby do tego uprawomocnione w imieniu podmiotu będącego najemcą lokalu. Oświadczenie należy wysłać do ZZK w terminie do 04.10.2022 r. w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

Złożenie oświadczenia stanowi warunek konieczny do uzyskania rozliczenia zużytego w lokalu ciepła wg średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Niezłożenie oświadczenia spowoduje brak takiej możliwości. Złożenie oświadczenia w terminie późniejszym niż wskazany umożliwi uzyskanie uprawnienia dopiero od miesiąca kolejnego następującego po dacie złożenia oświadczenia do ZZK.

W przypadku wyboru drogi elektronicznej prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń, jako skanu ( w formacie pdf lub jpg) W takim przypadku oryginał oświadczenia można dostarczyć w terminie późniejszym (listem lub osobiście do kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3) W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia drogą elektroniczną oświadczenie należy złożyć do dnia 04.10.2022 do godz. 14.00 osobiście bezpośrednio do pracownika prowadzącego sprawę.

W przypadku prowadzenia w lokalu innej działalności niż wskazana w p.1) oświadczenia lub podnajmu części lokalu na taką działalność należy określić procentowo część ciepła zużywanego na działalność wskazaną w p. 1) oświadczenia (tj. wymienioną w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy)

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Lokali Użytkowych prowadzącym Państwa sprawę.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl