wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. NGO mogą korzystać ze zwolnień ze składek ZUS
kalkulator, zdjęcie ilustracyjne źródło: pixabay
kalkulator, zdjęcie ilustracyjne

Tarcza antykryzysowa zawiera przepisy, które pozwalają organizacjom pozarządowym, zatrudniającym pracowników, starać się o zwolnienie ze składek ZUS. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Tarcza antykryzysowa a zwolnienia z ZUS

W związku z przyjęciem przez rząd przepisów związanych z tzw "Tarczą Antykryzysową" jedną z form pomocy skierowanych również do organizacji pozarządowych jest możliwość uzyskania zwolnienia ze składek opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020, które nie zostały jeszcze opłacone.

Zwolnienie całkowite z opłacania składek dla płatników – w tym dla organizacji pozarządowych możliwe jest dla tych NGO, które rejestrują do 9 ubezpieczonych.

Zwolnienie częściowe - 50 % stawki dla organizacji zatrudniających do 49 pracowników lub współpracowników. 

Kto może

Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS jest art. 31zo ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wynika z niego, że jedynymi warunkami do ubiegania się o zwolnienie w przypadku organizacji pozarządowych jest:

  • bycie organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki non profit).
  • zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.

Co ważne w przywołanych przepisach ani wpis do odpowiedniego  rejestru lub ewidencji ani też rodzaj prowadzonej działalności (gospodarcza, odpłatna, nieodpłatna) nie został oznaczony jako jeden z warunków ubiegania się o tę formę wsparcia.

Opis procedury ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS znajduje na stronie rządowej gov.pl oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji

Niezbędne informacje wyczerpująco opisujące temat, zostały zamieszczone również na stronie NGO.pl:

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia ZUS

Organizacje pozarządowe w Tarczy. Zwolnienie 50% z ZUS

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl