Nagroda Międzykulturowa – konkurs dla NGO

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie o Nagrodę Międzykulturową. Wyróżnienie przyznawane jest od 2014 roku. W poprzednich edycjach nagroda trzykrotnie trafiła do Polski.

Nagroda w wysokości od 6 tys. do 10 tys. euro przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne projekty realizowane na świecie i w Austrii. Do konkursu zgłaszać można zarówno te projekty, które znajdują się w fazie realizacji, jak i te, które zostały zakończone.

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?

Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne. Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Kategorie, w których przyznawana jest nagroda

  • Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość”
  • Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony skutkom pandemii COVID19”
  • Kategoria Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”
  • Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
  • Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  międzykulturowe”

Termin i sposób składania aplikacji

Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. Aplikować można do 6 czerwca 2021, mailowo na adres: na adres: dialog@bmeia.gv.at. Szczegółowe informacje w językach angielskim i niemieckim znajdują się na stronie ministerstwa.

Polskie projekty, które zdobywały Nagrodę Międzykulturową

W 2020 roku najlepszy w kategorii Media okazał się zgłoszony przez Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego projekt IMI Radio – wielojęzycznego i wielokulturowego radia internetowego w Polsce.

W tej samej kategorii, w 2017 roku, Nagrodę Międzykulturową otrzymała inicjatywa Chlebem i Solą za projekt portalu informacyjnego uchodzcy.info.

W roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii Najlepszy aktualny projekt - za “Kongres Strefa Inter@kcji”.