Na Gaju przybędzie zieleni. ZZM szuka wykonawcy prac

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ogłosił przetarg, dzięki któremu wzdłuż ulicy Świeradowskiej, na Gaju, przybędzie zieleni. W ramach zadania realizowanego z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na wrocławskim osiedlu ma powstać „Zielona ściana”.

Do 13 sierpnia ZZM czeka na oferty wykonawców, którzy są chętni realizować zadanie zgłoszone w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – „Zielona ściana osiedla Gaj” (projekt nr 456). Zagospodarowany teren wzdłuż drogi ma być swego rodzaju granicą pomiędzy torowiskiem a wrocławskim osiedlem, z którego każdego dnia wielu mieszkańców podąża wspomnianą ścieżką w stronę przystanku „Świeradowska”.

– Zależy nam na tym, aby poprzez rewitalizację tego obszaru stworzyć dogodne przejście dla mieszkańców w kierunku przystanku, ale także, aby Zielona ściana służyła nam jako naturalny pochłaniacz hałasu, który wytwarzają przejeżdżające tramwaje. Co więcej, roślinność dawałaby ochłodę w upalne dni, a w przypadku deszczów pobierała z gleby nadmiar wody – mówią mieszkańcy osiedla.

Teren zielony, ścieżki i elementy małej architektury

Wykonawca prac, który zostanie wyłoniony w procesie przetargowym, będzie musiał zagospodarować teren zieleni wraz ze ścieżkami, małą architekturą oraz zielenią. W pierwszej części prac wykonane zostaną roboty budowlane, z budową ścieżek żwirowych, zwężeniu drogi do garaży i budową krawężnika wyniesionego włącznie, ale także na tym etapie robót zamontowane zostaną m.in. ławki, kosze na odpady, słupki ograniczające łąkę oraz elementy przyrodnicze – domek dla jeży, hotel dla owadów i domki dla ptaków. Ponadto, ułożone zostaną specjalne kostki, uniemożliwiające wjazd na trawnik.

Z kolei w drugim etapie realizacji zadania wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac ogrodniczych, w tym odtworzeniu trawników w miejscach zdegradowanych przez roboty, a także nasadzeniu drzew. Następnie, przez okres 36 miesięcy zagwarantuje pielęgnację zieleni.

Przedmiotowy teren ma kształt zbliżony do prostokąta o długości ok. 174 m i szerokości wahającej się od ok. 20 do ok. 30 m. Od północy teren przylega do osiedla bloków mieszkalnych, z kolei od wschodu graniczy z Centrum Handlowym. Największe zagęszczenie roślinności drzewiastej znajduje się w centralnej części terenu, wzdłuż ul Świeradowskiej.