Mieszkańcy wybrali miejsca nowych zasadzeń. Zobacz je na mapie

100 ulic pełnych drzew na 100 lecie Niepodległości. Zakończyliśmy akcję. Teraz - weryfikacja, a jej wyniki planujemy podać w październiku.

AKTUALIZACJA [27.09.2018]

Mieszkańcy przez trzy tygodnie mogli zgłaszać wybrane przez siebie lokalizacje dla nowych zasadzeń.          W tym czasie wskazano łącznie 2628 miejsc dla wybranej zieleni (2368 potwierdzonych propozycji na mapie poniżej), z czego:

  • 1714 to drzewa
  • 396 krzewy
  • 258 łąki kwietne.

Dziękujemy za aktywność i zainteresowanie. Ostateczne wyniki - listę miejsc, gdzie pojawią się drzewa, krzewy, łąki kwietne, planujemy podać w październiku, po weryfikacji zgłoszeń, którą prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej. 

O akcji

Dwa miliony złotych wyda Urząd Miejski Wrocławia na realizację akcji zazieleniania ulic miasta - 100 ulic pełnych drzew na 100 lecie Niepodległości. Przedsięwzięcie firmują Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław Rozmawia oraz Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne. Dotyczy to jedynie działek gminnych, ze szczególną preferencją ulic lokalnych i osiedlowych. Pieniądze na realizację tego zadania, czyli dwa miliony złotych, pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”.

Więcej informacji

100 ulic na 100-lecie Niepodległości #100na100

LOKALIZACJE NA MAPIE