ŁADne OGRÓDKI

ŁADne OGRÓDKI

Konsultacje koncepcji zagospodarowania ogródków gastronomicznych na terenie parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu.

Obszar Śródmieścia Wrocławia, określany jako Park Kulturowy jest terenem, który na mocy uchwały Rady Miejskiej nr LVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto” podlega ochronie ze względu na zawarte w jego granicach obiekty historyczne i zespoły takich obiektów. Na tym obszarze funkcjonują ogródki gastronomiczne, których wygląd do tej pory nie był zestandaryzowany oraz nie zawsze współgrał ze stylistyką Starego Miasta.

W związku z tym zaczęto podejmować działania z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej wynikające z potrzeby ochrony zabytkowego krajobrazu tej części miasta. W efekcie prowadzonych rozmów z restauratorami oraz mieszkańcami osiedla Stare Miasto, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zleciło pracowni projektowej Menthol Architects przygotowanie dokumentacji projektowej koncepcji organizacji ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto we Wrocławiu”.

Koncepcja stanowić będzie załącznik do planowanego do aktualizacji zarządzenia Prezydenta w sprawie zasad organizowania ogródków gastronomicznych (obowiązujące zarządzenie tutaj). Zasady przyjęte po konsultacjach w finalnej wersji koncepcji będą obowiązywały nie wcześniej niż w 2022 roku.

 

Jakie ogródki?

Analiza przedwojennych sposobów organizacji ogródków gastronomicznych pokazuje pożądane, charakterystyczne elementy, które mogą być powtórzone w czasach współczesnych. Ówcześni restauratorzy dbali o wysoką jakość ogródków przy swoich lokalach. Ogródki były pieczołowicie projektowane według wypracowanych przez lata zasad tak, aby pasowały do zurbanizowanej przestrzeni i nie zaburzały ładu przestrzennego.

Współczesne przykłady polskie wskazują na pogłębiający się, pozytywny trend zwiększenia liczby ogródków gastronomicznych w przestrzeni miejskiej. Jednym z miast, w którym można zauważyć taką tendencję jest Wrocław. Dynamiczny rozwój wymaga wypracowania wzorów w celu zachowania spójności funkcjonalno-estetycznej przestrzeni miejskiej i usprawnienia komunikacji na szczeblu formalno-prawnym.

Co już się wydarzyło?

Na pierwszym etapie konsultacji odbyły się dwa spotkania z restauratorami:

  • 3 lipca 2018 r., w trakcie którego zbierano uwagi dotyczące dotychczasowych zasad zagospodarowania ogródków gastronomicznych;
  • 18 czerwca 2019 r., w trakcie którego były zgłaszane rekomendacje, które przyczyniły się do powstania koncepcji zagospodarowania ogródków gastronomicznych.

Ponadto 24 lipca 2019 r. zorganizowano spacer konsultacyjny, w trakcie którego restauratorzy, jak i wszyscy zainteresowani kwestiami dotyczącymi zagospodarowania ogródków, mogli przedstawić swoje opinie. Notatka podsumowująca ten etap, wraz z odpowiedziami Urzędu Miejskiego Wrocławia do pobrania tutaj.

Co teraz?

Projektanci z pracowni architektonicznej Menthol Architects przygotowali koncepcję organizacji ogródków gastronomicznych, która zostanie omówiona podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 18:00 w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8b. Każdy będzie mógł przekazać swoją opinię. Dodatkowo, uwagi można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz opinii dostępny na stronie. Będzie on aktywny od 18 października do 6 listopada 2019 r. W wyniku analizy opinii zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, ustalona zostanie ostateczna wersja opracowania.

Dowiedz się więcej! Wybierz się na spotkanie konsultacyjne oraz wyraź swoją opinię w formularzu!

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności