Kontakt

Wydział Partycypacji Społecznej

Sekretariat
50–032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
tel. +48 71 777 93 70
e-mail: wss@um.wroc.pl 

Dyrektor Wydziału: Beata Bernacka

Zastępca Dyrektora Wydziału: Sebastian Wolszczak

Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Kieler

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.