Kontakt

Wydział Partycypacji Społecznej

Sekretariat
50–032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
tel. +48 71 777 93 70
e-mail: wss@um.wroc.pl 

Dyrektor Wydziału: Beata Bernacka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Sebastian Wolszczak

Zespół ds. Konsultacji
tel. +48 71 777 88 57
tel. +48 71 777 74 05
tel. +48 71 777 87 79
tel. +48 71 777 84 81
e-mail: konsultacje@um.wroc.pl

Zespół ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
tel. +48 71 777 72 92
tel. +48 71 777 81 11
tel. +48 71 777 77 17
email: budzetobywatelski@um.wroc.pl

Współpraca z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi:

  • zespół ds. współpracy
  • zespół ds. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • najem lokali dla NGO
  • obsługa Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • stanowisko ds. zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.